14 december 2014

Werken aan Utrecht

Op 13 december heeft de PvdA van het gewest Utrecht Rob van Muilekom uit Amersfoort gekozen als lijsttrekker voor de verkiezing van Provinciale Staten.

“Ik ben trots om politieke invulling te geven aan ons streven om te werken aan Utrecht. Utrechters verdienen een provincie die gaat voor meer banen, goed wonen en een aantrekkelijke leefomgeving”.

De verdere lijst bestaat uit zittende statenleden Pauline van Viegen, Ali Essousi, (beiden uit Utrecht) en Kees de Kruijf (Leusden).
De lijst wordt verder gecomplementeerd met Utrechters vanuit de hele provincie waaronder Julie d’Hondt (Utrecht) Osman Suna (Soest) en Willy Wagenmans (Houten) Voor de PvdA staan de komende 4 jaar in het teken van werk, wonen en de omgeving.

Utrecht is een economisch sterke regio. Het is voor de PvdA van groot belang, dat iedereen een kans krijgt. Onder meer door het inzetten op tenminste 2000 stageplekken voor onder andere MBO leerlingen geven we dat vorm.

De provinciale staten verkiezingen zijn op 18 maart, ook kiezen we dan de bestuursleden van de Waterschappen.

Voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is Jan Reerink (Zeist) gekozen tot lijsttrekker.
Politieke keuzes die de PvdA hier maakt zijn onder andere het voortzetten van kwijtschelding van de waterschapsbelasting voor minima en een groen beleid: duurzaamheid, natuur en recreatie .
Daarnaast moet er meer aandacht komen voor het stedelijk gebied.
Waterveiligheid het belangrijkste onderwerp voor de PvdA.
Versterking van de Lekdijk is daar een onderdeel van.

Op de waterschapslijst staan verder Frans van Bork (Woerden), Constantijn Jansen op de Haar (Utrecht) en Aloys van Spaendonk (Utrechtse Heuvelrug).

Over Rob:
RobvMuilekomRob van Muilekom (1958) is geboren in Den Bosch.
Rob van Muilekom gewerkt als senior adviseur in de publieke sector. Zijn specialisme ligt op het terrein van wonen, leefbaarheid, economie en de versterking van natuur en landschap in de wijken, stad en regio.
Vanaf 2013 tot 2014 was hij Wethouder van Amersfoort.
Rob van Muilekom woont met zijn vrouw en kinderen sinds 1995 in Kattenbroek. In zijn vrije tijd sport hij graag, bezoekt hij regelmatig culturele activiteiten en geniet hij van mooie landschappen en verrassende steden.

Over Jan:
JanReerink bJan is sinds 2009 bestuurslid van HDSR en daarvoor lid van Provinciale Staten Utrecht (2003-­‐2007) en gemeenteraadslid in Maastricht.
Jan heeft zich de afgelopen jaren zichtbaar en met tomeloos energie en inzet gewerkt aan de verbeteringen binnen het waterschap.
Jan geldt als de autoriteit op het gebied van schoon water.

Waar ben je naar op zoek?