Door op 26 augustus 2014

Word Statenlid of Lid van het Waterschapsbestuur

Ben je geïnteresseerd in de provinciale politiek of die van het waterschap en wil je graag PvdA-fractielid worden? Vanaf nu tot en met maandag 22 september as., 12.00 uur kun je je belangstelling kenbaar maken door het sturen van een mail met een onderbouwde sollicitatie en cv naar de secretaris van het gewestelijk bestuur van de PvdA in Utrecht, Gert Mulder, mailadres: [email protected]. Als je tevens belangstelling hebt voor het PvdA-lijsttrekkerschap voor ofwel de verkiezing van Provinciale Staten ofwel de verkiezing van het Waterschapsbestuur, wordt je verzocht dat met een specifieke toelichting in je sollicitatiebrief te vermelden. Als lijsttrekker vorm je het gezicht van de PvdA tijdens de campagne voor beide verkiezingen en ben je nummer 1 op de kieslijst namens de PvdA.

Het profiel van de hiervoor genoemde functies vind je hieronder.

Op 25 juni jl. was er een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. De informatie die tijdens die bijeenkomst is verstrekt staat hier.

Nadat je sollicitatie is ontvangen wordt je gevraagd de Erecode van de PvdA en de Interne bereidverklaring te tekenen. Beide stukken worden je gemaild. Pas als deze beide documenten ondertekend en ingeleverd zijn bij de secretaris van het gewest, uiterlijk 29 september as.om 12.00 uur, is je kandidatuur definitief.

Het bestuur heeft voor beide verkiezingen een afzonderlijke adviescommissie kandidaatstelling gevraagd om een selectie te maken uit de sollicitanten en een advies over de ontwerp kandidatenlijsten op te stellen. De adviescommissies willen vanaf 30 september as.met de kandidaten gesprekken voeren om de selectie uit de sollicitanten te kunnen maken. De beide adviescommissies kandidaatstelling brengen hun advies eind november 2014 uit aan het gewestelijk bestuur Utrecht.

Uiterlijk op zondag 7 december 2014 zal het gewestelijk bestuur Utrecht de ontwerp kandidatenlijsten met lijsttrekkers vaststellen. Alle kandidaten dienen over actieve en passieve ledenrechten te beschikken wanneer deze ontwerp kandidatenlijsten worden vastgesteld.

Tijdens haar vergadering in december 2014 zullen de afgevaardigden van de PvdA Gewest Utrecht de definitieve kandidatenlijsten voor beide verkiezingen, inclusief de lijsttrekkers, vaststellen.

Alle sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.
Wanneer je interesse hebt en bovendien de indruk hebt dat het profiel van de functie bij je past, aarzel dan niet en solliciteer direkt!

Zoals hiervoor is aangegeven, sluit de mogelijkheid tot solliciteren op 22 september 2014, 12.00 uur.

Profielen ps en waterschap

Waar ben je naar op zoek?