Iedereen moet mee kunnen doen

Door Rob van Muilekom op 17 januari 2022

Inwoners van Utrecht zijn vaak gezond, gelukkig en welvarend. En als mensen problemen ondervinden, zijn zij vaak in staat zelf een oplossing te bedenken. Maar dat geldt niet voor iedereen. De overheid moet zich zelf ook inspannen om meer gelijke kansen te creëren. De provincie Utrecht gaat zich hier actiever voor inzetten. Dit betekent dat er bij het maken van provinciaal beleid steeds meer aandacht wordt gegeven aan wat de provincie concreet kan betekenen voor mensen die bijvoorbeeld leven in armoede, een beperking hebben, niet voor zichzelf op kunnen komen of gediscrimineerd worden.

Hoe de provincie dat wil doen, staat beschreven in het ‘Beleidskader Sociale Agenda’. De PvdA heeft het belang van een sociale agenda voor de provincie Utrecht ingebracht in het Coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht.’ Provinciale Staten moeten de Sociale Agenda nog vaststellen. Het voorstel hiervoor wordt besproken in het 1e kwartaal en vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten.

Mijn beeld is dat het fijn is dat het met veel inwoners van onze provincie goed gaat, maar dat geldt niet voor iedereen. Ik wil ervoor zorgen dat er juist aan deze mensen meer aandacht wordt gegeven. Daar moet de provincie bij het maken en uitvoeren van beleid nog beter haar best voor doen. Daarom is het van belang dat we goed weten wat er speelt en ons ervan bewust zijn waar deze mensen behoefte aan hebben. De provincie zet zich hiervoor al in. Zo wordt er gewerkt aan de betaalbaarheid van nieuw te bouwen woningen en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Maar denk ook aan het bestrijden van laaggeletterdheid, het tegengaan van discriminatie in de sport en het verbeteren van toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Rol gemeenten
Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om gelijke kansen voor iedereen. We willen als provincie ook niet op de stoel van de gemeenten gaan zitten. We kijken vooral naar wat we zelf kunnen doen en hoe we aanvullend op en in samenwerking met gemeenten en andere organisaties van betekenis kunnen zijn voor onze inwoners.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiëne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom

Waar ben je naar op zoek?