Door op 5 juni 2014

Kennismaking met waterschap Vallei en Veluwe op 25 juni

Mensen, die overwegen om zich kandidaat te stellen voor de verkiezing van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe, kunnen nu heel gemakkelijk in de praktijk kennis maken met dit waterschap. Op 15 maart volgend jaar vinden deze verkiezingen plaats, maar als je je voor de PvdA verkiesbaar wilt stellen, moet dat over enkele maanden al gebeuren.

Om een praktische inkijk in het echte werk van zo’n bestuurder te geven, organiseert Vallei en Veluwe op woensdag 25 juni een bijeenkomst voor belangstellenden. Dat zijn mensen die overwegen om zich kandidaat te stellen voor het algemeen bestuur.

De kennismaking begint bij het kantoor van het waterschap aan de Steenbokstraat 10 in Apeldoorn om 12.00 uur. Na een korte uitleg over de taken van het waterschap volgt een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie die vlakbij het gebouw staat.

Aansluitend vanaf 14.00 uur heft ieder gelegenheid om een vergadering van het algemeen bestuur mee te maken.
Nadere informatie is te vinden op de site van het waterschap, www.vallei-veluwe.nl onder de tabs Bestuur, Verkiezingen.
Natuurljk kun je ook bellen of mailen met Aart van Malenstein, die samen met Eppo Gutteling de PvdA in het huidige algemeen bestuur vertegenwoordigt: 06-31913537 of aart@vanmalenstein.nl .