Door op 11 december 2014

Motie ‘Duurzame energie begint bij jezelf’ aangenomen

Tijdens de Statenvergadering van 8 december 2014 is mijn motie ‘Duurzame energie begint bij jezelf’ aangenomen met steun van de meerderheid van de staten van Utrecht. Om marktpartijen, particulieren en maatschappelijke organisatie te bewegen gebruik te maken van duurzame energie zal de provincie zelf een voorbeeld moeten geven.

De ambitie is om 10% van de bedrijven in de provincie gebruik te laten maken van duurzame energie. Gedeputeerde Staten heeft echter eerder uitgesproken dat die doelstelling niet gehaald gaan worden. De motie ‘duurzame energie begint bij jezelf’ moet ervoor zorgen dat de doelstelling alsnog gehaald wordt door de gebouwen en objecten van de provincie (bruggen, wegen enz.) duurzaam te gaan maken. Ik hoop dat mijn opvolgers in Provinciale Staten dit doel goed zullen bewaken en controleren.

Neem voor meer informatie contact op met Dursun Kiliç via 030-3003407 / 06-43972717 of info@dursunkilic.nl