PvdA vraagt om subsidie voor verduurzaming bestaande woningen

7 november 2017

De PvdA heeft in de Statenvergadering van 6 november een voorstel ingediend om bestaande woningen te kunnen verduurzamen door middel van bodemenergie. Bodemenergie wordt gezien als een goed alternatief voor aardgas maar op dit moment zijn er nog geen subsidiemogelijkheden voor.

Omdat de kosten voor het aanleggen van bodemenergie al snel oplopen tot boven de tienduizend euro, vraagt de PvdA om subsidie voor woningcoöperaties, verenigingen van eigenaren en andere bewonerscollectieven zodat er op grotere schaal overgestapt kan worden van aardgas naar bodemenergie. Bodemenergie is veelbelovend voor de toekomst en veroorzaakt geen overlast voor burgers of natuur. Om tot echte energietransitie te komen moeten we alle mogelijkheden aangrijpen om alternatieven voor fossiele brandstoffen te stimuleren.

Bodemenergie draagt als duurzame energiebron bij aan de besparing van de uitstoot van CO2 en is dus beter voor het milieu dan aardgas. Het gebruik van bodemenergie kan zelfs een energiebesparing opleveren van dertig tot tachtig procent. De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben in oktober 2016 afgesproken om te kijken naar de mogelijkheden van bodemenergie. Er wordt nog onderzoek gedaan naar ultradiepe bodemenergie (vanaf 500 meter) maar van de ondiepe bodemenergie is al bekend dat het een goed alternatief is voor aardgas. De PvdA in de Staten van Utrecht vindt dan ook dat de provincie ‘’de daad bij het woord moet voegen’’ en concrete acties moet gaan ondernemen om de afspraken uit oktober 2016 waar te maken.