Door op 22 april 2013

Goede nazorg bij restverontreiniging bodemsanering nodig

Het is belangrijk is dat burgers en bedrijven op eenvoudige wijze de juiste informatie kunnen vinden over hun grond. Daarom heb ik, namens de PvdA, betoogd dat de registers actueel moeten zijn of actueel gemaakt moeten worden.

Soms blijft bij een bodemsanering restverontreiniging achter in de grond. Dit is bijvoorbeeld zo gepland, omdat een gebouw op een deel van de verontreinigende grond staat en de bodemsanering in dat geval zeer kostbaar wordt of praktisch onmogelijk. De resterende vervuilde grond wordt wel ingepakt. De Randstedelijke Rekenkamer heeft  dit proces onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat in een groot aantal gevallen de registratie niet goed genoeg geschiedt. De Rekenkamer en enkele partijen stellen daarom een actieve informatieverstrekking over restverontreiniging voor. Het College van Gedeputeerde Staten vinden actieve communicatie echter niet nodig en vinden het genoeg als bewoners en bedrijven via een eenvoudige wijze zelf aan de juiste informatie kunnen komen.