Door Quincy van den Berg op 9 oktober 2016

Werkbijeenkomst Wonen

Op zaterdagochtend 29 oktober om 9:15 in het “Brandpunt”, Oude Utrechtseweg 4a in Baarn organiseren de PvdA afdelingen van Amersfoort-Bunschoten, Baarn, Leusden, Nijkerk en Soest een werkbijeenkomst voor alle PvdA leden van de Utrechtse afdelingen om het  huisvestingsbeleid weer onder de aandacht te brengen. De PvdA wil in dialoog met de organisaties in de vorm van een werkconferentie bekijken wat goed gaat en wat beter kan.

Programma:

9.15 – 9.30 ontvangst

09.30 opening door René Harinck, afdelingsvoorzitter PvdA Soest / voorzitter gewest Utrecht

09.35 inleiding Albert de Vries, Woordvoerder Wonen PvdA 2e kamer

09.50 In subgroepen opstellen van vragen/discussiepunten

10.30 pauze

10.45 Forum discussie “Wonen”: Albert de Vries, woordvoerder Wonen PvdA 2ekamer, Fleur Imming, Wethouder Amersfoort, de heer van der Velden directeur Woningbouwvereniging Eemland Wonen, en een PvdA raadslid. Forumdiscussie onder leiding van Grace Tanamal 2e kamerlid van de PvdA

11.45 conclusies en oproep

 

Wat speelt er?

De woningmarkt staat in het marktsegment sociale huurwoningen en koopwoningen tot ca. €220.000 sterk onder druk. De vraag naar goedkope woonruimte is vele malen groter dan het aanbod. Jonge alleenstaanden en jonge gezinnen kunnen vaak niet aan een geschikte betaalbare woning komen. Vaak wordt eruit geweken naar andere gemeenten in de regio. Gemeenten vergrijzen. Veel ouderen en weinig jongeren leidt ook tot op termijn aantasten van het voorzieningen (scholen, winkels, enz.) niveau. Een meer evenwichtige bevolkingsopbouw in de vorm van een piramide is uit dat oogpunt ook wenselijk. Er is behoefte aan een meer gevarieerd woning aanbod in het sociale marktsegment.

Hoe krijgen we meer doorstroming. Welke beletselen zijn er, en welke oplossingen? Welke middelen zijn  vanuit de overheid beschikbaar en hoe gaan de lokale overheden hiermee om en wat is de bijdrage van de woningcorporaties?

Woordvoerder op het terrein van Wonen van de PvdA 2e kamer Albert de Vries geeft zijn visie.

Fleur Imming, Wethouder Amersfoort, de heer van der Velden directeur Woningbouwvereniging Eemland Wonen, een PvdA raadslid en Albert de Vries zullen plaatsnemen in een forum om de  met elkaar opgestelde vragen en discussiepunten te beantwoorden.

We zullen afsluiten met conclusies en een oproep.

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg komt uit Amersfoort. Hij is actief geworden tijdens de campagne. Op de ALV van 30 september 2023 is hij benoemd als secretaris van het gewest.

Meer over Quincy van den Berg

Waar ben je naar op zoek?