Door op 5 september 2013

Jeugdzorg in de lokale verkiezingsprogramma’s

De decentralisaties in het sociale domein, waaronder de jeugdzorg, zullen de komende jaren behoorlijk wat aandacht vragen van raadsleden en wethouders. Het ligt dan ook voor de hand dat hier in de verkiezingsprogramma’s aandacht aan besteed wordt. Enkele lokale PvdA afdelingen hebben ons benaderd met het verzoek input te leveren voor het programma of eens mee te lezen met wat er al op papier gezet is.

Via deze weg laten we u weten dat Tweede Kamerlid Loes Ypma en Statenlid Pauline van Viegen van harte bereid zijn langs te komen of per e-mail van gedachten te wisselen over het onderdeel jeugdzorg in het verkiezingsprogramma.

Vragen hierover kunt u richten aan pvda@provincie-utrecht.nl.