Door op 20 juni 2016

PvdA bezorgd over vervoer gevaarlijke stoffen; GS sturen brief aan staatssecretaris

De PvdA is ernstig bezorgd over berichten van de NOS dat er veel meer vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in de provincie Utrecht plaats vindt dan is toegestaan. Tegelijkertijd verklaart gedeputeerde Pennarts dat de risico´s van het vervoer van gevaarlijke stoffen zouden zijn afgenomen. Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. De PvdA wil opheldering over deze tegenstrijdige berichten en wil weten wat het college doet om te zorgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen binnen de toegestane normen blijven. De antwoorden op deze vragen zijn nog niet ontvangen.

De PvdA fractie werd gealarmeerd door berichten van de NOS waaruit blijkt dat veel meer gevaarlijke stoffen over het Utrechtse spoor gaan dan is toegestaan (1). Met name bij Amersfoort rijden veel meer wagons met brandbaar gas (lpg) dan volgens de norm mag. Ook bij Blauwkapel zou dit het geval zijn. Dit blijkt uit cijfers die de NOS op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) heeft verkregen. Volgens de NOS spant het traject Amersfoort-Apeldoorn de kroon; daar mogen maximaal tien wagons brandbaar gas per jaar worden vervoerd. In negen maanden waren dat er 1900! Voor vier gemeenten aan de route Amersfoort-Apeldoorn is de berichtgeving van de NOS aanleiding voor het sturen van een brandbrief naar staatssecretaris Dijksma van I&M (2).

De berichtgeving van de NOS staat in schril contrast met de mededeling van gedeputeerde Pennarts van 28 april jl in Utrechts Nieuws/Stadsnieuws (3) dat de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen flink verminderd zijn. Na de invoering van landelijke basisnet zouden de risico’s van het vervoer gevaarlijke stoffen met 50% zijn afgenomen.

De PvdA fractie is ernstig bezorgd over de berichtgeving van de NOS en is verbaasd over de hiermee tegenstrijdige informatie van gedeputeerde Pennarts. Ook hebben betrokken PvdA leden de fractie gewezen op de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Utrecht. O.a. door werkzaamheden aan de Betuwelijn wordt gebruik gemaakt van andere routes, die tot overschrijding van de toegestane normen leidt. De fractie wil graag gezamenlijk met de raadsfracties in de betrokken gemeenten bekijken hoe deze problematiek verder kan worden aangepakt. Namens de fractie is Willy Wagenmans hiervoor het aanspreekpunt.

GS en VRU sturen brief aan staatssecretaris

Mede naar aanleiding van de vragen van de PvdA hebben GS samen met de Veiligheidsregio (VRU) een brief gestuurd naar staatssecretaris Dijksma van I&M, waarin ze hun verbazing uitspreken dat ze niet geïnformeerd zijn over de forse overschrijding van het aantal toegestane transporten van gevaarlijke stoffen over het spoor. Ze vinden de ontwikkeling zorgwekkend en eisen op korte termijn maatregelen. Een door de staatssecretaris aangekondigde routeringbesluit vinden GS en VRU onvoldoende en ze verlangen dan ook dat er zo spoedig mogelijk tijdelijke maatregelen worden getroffen om de overschrijding van de plafonds aan te pakken. Verder vinden ze dat ze beter moeten

worden geïnformeerd om te kunnen zorgen voor een adequate en veilige inzet van hulpdiensten en om tijdig te kunnen anticiperen op mogelijke veiligheidsrisico’s. GS en VRU willen dan ook snel met de staatssecretaris om tafel om de benodigde maatregelen te kunnen bespreken. De brief van GS en VRU is mede ondersteund door de gemeenten Utrecht, Houten, De Bilt, Amersfoort, Soest, Zeist en Woerden.

Bronnen:
1.http://nos.nl/artikel/2107424-veel-meer-gevaarlijke-stoffen-op-het-spoor-dan-toegestaan.html 2.http://destadamersfoort.nl/lokaal/brandbrief-vanuit-regio-over-transport-vloeibare-gassen 3.http://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/55752/risicos-vervoer-gevaarlijke-stoffen-flink-verminderd/

Waar ben je naar op zoek?