Door op 26 juni 2013

Succesvolle startbijeenkomst vakgroep Jeugdzorg

Gisteravond kwam onze nieuwe Vakgroep Jeugdzorg voor het eerst bij elkaar. Inmiddels kan ik schrijven dat we met de vakgroep een zeer enthousiaste groep PvdA experts te pakken hebben. De aanwezigen werden tijdens de bijeenkomst uitgedaagd om in de schoenen van ouders, kinderen en professionals in de jeugdzorg te stappen en door hun ogen naar de knel- en aandachtspunten te kijken.

Het leverde een groot aantal inzichten op. Zo werd stil gestaan bij de gevoelens die een uit huis plaatsing bij kinderen oproept, de onduidelijkheid en het onveilige gevoel dat zo’n situatie met zich meebrengt. Maar ook bij het verdriet dat zich in het gedwongen kader vaak bij ouders voor doet, het gebrek aan hulp dat ouders dan kunnen ervaren als de focus met name ligt op de ontwikkeling van het kind.
Vanuit deze (en uiteraard vele andere!) constateringen zijn tijdens de bijeenkomst een aantal vraagstukken gevormd waar kleine werkgroepen binnen de vakgroep de komende maanden mee aan de slag gaan. Een van de aanwezige groepen kwam bijvoorbeeld tot de conclusie dat het voor professionals wel heel lastig moet zijn om altijd te werken vanuit een ’tak van sport’ waarop zo geregeld kritiek wordt geuit en waarover zo veel vooroordelen bestaan. Deze groep zal de komende maanden onderzoeken of professionals inderdaad zo regelmatig met vooroordelen te maken hebben, of hun werk er inderdaad makkelijker op zou worden als de vooroordelen wat milder van aard zouden zijn en hoe de politiek daar iets in zou kunnen betekenen.
In oktober zal de tweede bijeenkomst van de vakgroep plaatsvinden. Daar zullen de drie werkgroepen hun resultaten presenteren.