Door Wim Verhage op 18 april 2014

Utrechtse tak van Werkgroep Europa opgericht

In de aanloop naar de Europese verkiezingen van 22 mei a.s. zullen wij het lokale (economische) belang van Europa voor de provincie Utrecht zo concreet mogelijk in beeld brengen.

Lees verder >

Wim Verhage

Wim Verhage

Als geboren en getogen Loenenaar ben ik vanuit een betrokkenheid bij het Vechtplassengebied al in 1998 deel gaan uitmaken van de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Loenen, waar ik vanaf 2002 voorzitter van de PvdA fractie was. Meerdere malen heb ik een belangrijke rol vervuld als (in-)formateur bij het tot stand brengen van colleges waarvoor

Meer over Wim Verhage