Door Quincy van den Berg op 27 september 2016

Berichten van het Gewestbestuur

Voorcongres: 19 november
Hierbij noemen we alvast de datum zodat jullie congresvoorbereiding daarop kan worden afgestemd. Op het komend congres wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld.
Het verkiezingsprogramma zal rond 7 november er liggen.
Afdelingen wijzen we op de nieuwe procedures, te vinden op de landelijke site.
De gewesten krijgt nu bij congressen een structurele rol. Leden hebben een persoonlijke stem. Het voorcongres is besluitvormingsgericht! We gaan actief met elkaar aan de gang.
Het voorcongres is bedoeld voor iedereen die zich met het programma wil bemoeien.
Pim Paulusma, Gert Mulder en Sytse Koopmans zullen de inhoud voorbereiden en een structuur om met elkaar te praten voorbereiden.
We wijzen jullie erop dat het goed is als jullie trekkers zouden aanwijzen voor congres en voorcongres.

Volgende Gewestelijke Vergadering: 29 oktober 2016
We gaan het hebben over het tegengaan van radicalisering.
Er komt een samenvatting naar de leden toe van een stuk dat Ersin Bolukbas over radicalisering/integratie schreef.  Houd deze site in de gaten voor de tekst.
Mogelijk sprekers worden nu benaderd.

Herverdelen van de afdelingen over de bestuursleden
De contactpersonen voor de afdelingen zijn als volgt ingedeeld:

We vragen aan alle afdelingen om hun contactpersoon telkens de agenda te mailen zodat hij kan kijken of er de mogelijkheid is om een vergadering bij te wonen en het contact met het gewest te versterken. Bovendien weet je zo globaal waar het bestuur zich mee bezig houdt.

Vacatures
Hierbij roepen we op om mensen voor te dragen als nieuwe bestuursleden, met name Campagne-coördinator en Penningmeester, maar er mogen meer kandidaten zich melden, want er is genoeg te doen.

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg

Quincy van den Berg komt uit Amersfoort. Hij is actief geworden tijdens de campagne. Op de ALV van 30 september 2023 is hij benoemd als secretaris van het gewest.

Meer over Quincy van den Berg

Waar ben je naar op zoek?