Gewestelijke vergadering in Utrecht

Door Sytse Koopmans op 8 november 2019

op zaterdag 23 november a.s. van 10.00-13.00 in de Ulu-moskee, Westplein Utrecht (vlak achter het station Utrecht Centraal).

Het inhoudelijke thema zal het stikstof dossier zijn, leden van de Statenfractie werken mee aan de voorbereiding.

Inloop vanaf 9.30 uur, we beginnen om 10.00 uur met een korte vergadering om Jaarplan en Begroting vast te stellen. Het Jaarplan is een voortzetting van het huidige Jaarplan, René Harinck zal dit toelichten. Daarna wordt de Begroting 2020 voorgelegd (ter plekke beschikbaar) en gevraagd deze goed te keuren.

Na een kort rondje mededelingen gaan we verder met een inhoudelijk deel.

Hans Blom, lid van het gewestelijk bestuur, zal dit voorzitten.

Vanuit de Tweede Kamerfractie komt William Moorlag, hij zal iets vertellen over hoe de Tweede Kamerfractie van de PvdA stelling neemt en kan allerlei vragen beantwoorden.

Vanuit de Statenfractie zal Wilma de Boer-Leijsma iets vertellen.

Daarna alle ruimte voor discussie, vooral ook over wat we vinden dat er door de provincie zal moeten gebeuren.

 

We stoppen rond 12.30 uur, er is daarna een broodje voor een ieder.

 

 

 

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans