Door Sytse Koopmans op 9 september 2017

Gewestelijke vergadering in Vianen

AGENDA Gewestelijke vergadering, 9 september 2017

Inloop vanaf 09.35 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.15 uur 

Locatie:  Gebouw De Prenter, Grote Geusplein 1 in Vianen

 

Programma: Inhoudelijk deel

10.00  Opening en voorstellen.

Plenaire presentatie door Tom van der Horst en Hester Assen.

Strategie, ondersteuning en organisatie met een focus op doelgericht campagnevoeren.

 

Uitleg over workshops.

Workshops in groepen van 6-8. In deze groepen kiezen de deelnemers een Utrechtse afdeling uit waarbij ze de volgende vragen beantwoorden:

 • Welke lokale thema’s spelen er?
 • Waar zitten welke kiezers? (wat zijn de winwijken, waarbij we onderscheid maken tussen opkomst- en overtuigingswijk)
 • Waar wordt de PvdA op vertrouwd en waarop de concurrentie?
 • Welke personen zijn er die je in de campagne doelgericht in kunt zetten?

Wethouders, raadsleden, kandidaten waarvan je weet dat ze van waarde zijn in een bepaalde wijk of op een bepaald thema.

11.15   Korte presentatie van de uitkomsten van de groepjes, inclusief feedback

11.45 Afrondende vragen

12.15  Gewestelijke vergadering tot ongeveer 13.00 uur, daarna broodje

 

Agenda gewestelijke vergadering:

 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
 2. Vaststellen verslag vergadering 13 mei 2017 (staat op website)
 3. Mededelingen over gewenste bestuurssamenstelling.
 4. Actualiteiten uit Tweede en Eerste Kamer en partij. ( Jopie)
 5. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Rob van Muilekom
 6. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink
 7. Rondvraag en sluiting

Verslag gewestelijke vergadering

Volgende gewestelijke vergadering: 25 november 2017, 10.00 uur. 

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans