Gewestelijke vergadering in Vreeswijk over kandidatenlijsten

Door Sytse Koopmans op 2 oktober 2018

Gewestelijke vergadering, zaterdag 13 oktober 2018,

Locatie: Dorpshuis Fort Vreeswijk,
Fort Vreeswijk 1, 3433 ZZ Nieuwegein

Inloop vanaf 09.30 uur, start vergadering 10.00 uur tot ca. 12.30 uur

Agenda

 1. Opening, welkom heten en introductie van de agenda.
 2. Vaststelling agenda en mededelingen
 3. Vaststellen verslag vergadering 29 september 2018
  Het gewijzigde verslag van 14 juli staat op de site.
 4. Vaststelling kandidatenlijst voor het Waterschap
  Namenlijst via een mail verspreid, lijstduwers worden ter plaatse toegevoegd.
  De kandidaatstellingsadviescommissie licht toe hoe er tot deze lijst gekomen is. Kandidaten worden voorgesteld. Daarna kan er schriftelijke stemming plaats vinden als er wijzigingsvoorstellen ingediend worden.
 5. Vaststelling kandidatenlijst voor de provincie
  Idem.
 6. Nieuws van de campagne, door Bert Veenstra.
 7. Actualiteiten uit de PS-fractie, door Rob van Muilekom
 8. Actualiteiten uit de Waterschap fractie, door Jan Reerink (HDSR)
 9. Actualiteiten uit het Waterschap AGV (indien aanwezig)
 10. Rondvraag en sluiting

Stukken

2. agenda 2018, 10, 13

3a. Verslag 2018, 09, 29

3b. Verslag 2018, 07,14

Sytse Koopmans

Sytse Koopmans

Sytse heeft gewerkt als organisatieadviseur en trainer. Hij is nu gepensioneerd en runt een B&B. Hij is ruim 40 jaar lid van de partij en was in 2010 – 2014 raadslid in Utrecht. Afgelopen periode was Sytse voor het gewest actief als coördinator ROSA-leergang.

Meer over Sytse Koopmans