PvdA-leden zien liever een integrale afweging van de kandidatenlijsten

14 juli 2018

Afgelopen zaterdag vroeg het gewestbestuur aan de leden of het mogelijk was om, vooruitlopend op de vaststelling van de kandidatenlijsten, op voordracht van de kandidaatstellingscommissie reeds de PvdA lijsttrekkers voor de verkiezing van de Provinciale Staten  en het waterschap De Stichtse Rijnlanden aan te wijzen.

De ledenvergadering miste in meerderheid de mogelijkheid om te kunnen kiezen uit meerdere kandidaten. In het verleden is niet gekozen voor een lijsttrekkersverkiezing en op dit moment is dat niet meer voor de vakantieperiode binnen de reglementen te realiseren.

Gehoord de discussie trok het gewestbestuur het voorstel terug en zegde toe om de afweging bij het vaststellen van de lijst na de zomervakantie volledig tot zijn recht te laten komen.

Verslag 2018, 07,14