Door op 9 oktober 2013

17 miljoen voor de Utrechtse economie

Kansen voor de moderne maakindustrie?

Op donderdagavond 31 oktober 2013 organiseert de PvdA Provincie Utrecht een bijeenkomst over de moderne maakindustrie. Tijdens deze avond gaan de overheid, het bedrijfsleven en betrokken organisaties met elkaar in gesprek over de moderne maakindustrie.

De provincie Utrecht pompt 17 miljoen euro (tot 2020) in de regionale economie via de Economic Board Utrecht. Wat is de waarde van de moderne maakindustrie voor de economische ontwikkeling in de Regio Utrecht? Hoe ervaren betrokkenen het vestigingsklimaat in de regio Utrecht? Hoe zien de partijen hun rol binnen de provincie? Hoe benutten de bedrijven hun maatschappelijke rol als werkgever? U bent van harte welkom om mee te praten tijdens deze avond met boeiende sprekers, voldoende inhoud en ruimte voor debat.

Locatie: Provinciehuis Utrecht (Foyer)
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Programma:
19.15 uur Ontvangst op het provinciehuis
19.45 uur Opening en aankondiging avondvoorzitter Frénk van der Linden
19.50 uur Inleiding Prof. Dr. Erik Stam, hoogleraar Economics of Entrepreneurship and Innovation aan de Universiteit Utrecht
20.30 uur Paneldiscussie met:
Remco van Lunteren, gedeputeerde Economie, provincie Utrecht
Hans Adriani, wethouder te Nieuwegein,
Jorik Hamminga, directeur Machinefabriek Hamminga
Arnoud Hoogsteen, FNV Vakcentrale
21.15 uur Discussie met de zaal
22.00 uur Conclusie en/of Advies Prof. Dr. Erik Stam
22.15 uur Afsluiting door de avondvoorzitter
22.30 uur Afsluiting en Borrel

Meer informatie?  www.31oktober.nl
Aanmelden door middel van een mail naar pvda@provincie-utrecht.nl .

Over de sprekers

Frénk van der Linden
Frénk van der Linden (53), freelance journalist, werkt voor onder meer de NTR-radio (Kunststof), NCRV-televisie (Altijd Wat), VARA (losse tv-programma’s) en de Volkskrant. Frénk is regelmatig te gast in De Wereld Draait Door. Hij publiceerde sinds eind jaren zeventig talloze interviews, reportages en documentaires. ‘Schoolvoorbeelden van prestaties op zeer hoog niveau’, oordeelde de jury die hem de Prijs voor de Nederlandse Dagbladjournalistiek toekende voor vraaggesprekken in NRC Handelsblad. Door Paul Witteman omschreven als ‘een interviewbijbel’.

Prof. Dr. Erik Stam
‘Zelfstandige ondernemers hebben minder groeiambities dan ondernemende werknemers’ Prof. Dr. Erik Stam is hoogleraar Ondernemerschap en Innovatie en Academic Director van het Utrecht Centre for Entrepreneurship. Hij neemt verder deel aan seminars, workshops, lezingen en is betrokken op meerdere terreinen zoals ondernemerschap, industriële en regionale ontwikkelingen en innovatiebeleid. Verder zit hij in diverse Onderzoeksprojecten vanwege zijn expertise en heeft hij meerdere Academische memberships op zijn naam. De Kamer van Koophandel heeft in juni 2013 de kracht en diversiteit van de regionale economie in beeld gebracht en samengevat in het jaarrapport Monitor Economie provincie Utrecht. Tijdens de bijeenkomst deelt prof. dr. Erik Stam zijn visie op de belangrijkste uitkomsten en verwachtingen voor de economie van de provincie Utrecht.

Remco van Lunteren
“Utrecht is een economisch krachtige regio in het hart van het land.’’ Remco van Lunteren is sinds januari 2010 Gedeputeerde Mobiliteit en Economische Zaken. Voordat hij Gedeputeerde werd was hij sinds 2006 lid van Provinciale Staten en gaf hij als fractievoorzitter sinds juli 2008 leiding aan de VVD Statenfractie. Remco begon zijn politieke loopbaan in 1994 bij de JOVD, waarvan hij anderhalf jaar landelijk vice-voorzitter was. Naast zijn politieke betrokkenheid heeft hij een achtergrond in het bedrijfsleven.

Hans Adriani
Hans Adriani is sinds 25 april 2012 wethouder in de gemeente Nieuwegein. Sinds 2006 was hij al raadslid en van 2006 tot 2010 ook vice-fractievoorzitter. In het dagelijks leven is hij de afgelopen twintig jaar actief geweest als professional in de woningmarkt, als ondernemer en als senior manager in de corporatiesector. In samenwerking met de Provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein is een mbo-incubator in Nieuwegein opgezet waarin ondernemers op mbo-niveau. De incubator zal zich met name richten op lager of middelbaar opgeleide jongeren die overwegen om een bedrijf op te zetten op het snijvlak van techniek en zorg.

Jorik Hamminga
Directeur Machinefabriek Hamminga. ‘De sleutel tot succes vormt de toewijding aan en van het bedrijf. We zijn gericht op de lange termijn. Wij gaan voor duurzame relaties met klanten en personeel.’ Na zijn studie is hij aan de slag gegaan als Management Trainee ICT/Telecom bij Ormit in Utrecht. Daarna heeft hij vijf jaar voor Philips gewerkt als International Product Manager. In deze functie hield hij zich vooral bezig met product marketing, verkoopkanalen in de diverse landen en het leveren van input voor de ontwikkeling van nieuwe toestellen en terminals. Ondertussen kwam de vraag of hij het familiebedrijf, dat in 1904 is opgericht, wilde overnemen. Met veel trots heeft hij in 2002 het bedrijf overgenomen. Samen met zijn vader heeft hij toen eerst een jaar in de directie gezeten en ik 2003 ben ik alleen verder gegaan. In 2004 hebben ze bij hun 100-jarig bestaan de onderscheiding Hofleverancier bij Koninklijke Beschikking ontvangen.

Arnoud Hoogsteen
Arnoud Hoogsteen (1968) werkt sinds juli 2009 als beleidsadviseur Lokaal Beleid regio Noord- en Oost-Nederland bij de FNV Vakcentrale. Hij is meteen toegetreden tot de SER Noord-Nederland als lid en is tevens vicevoorzitter van de Raad. Arnoud Hoogsteen heeft Management gestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en werkte achtereenvolgens voor de gemeenten Dordrecht, Groningen en Winsum/De Marne. Hij was werkzaam op beleidsterreinen als woonwagenzaken, informatievoorziening, sociale werkvoorziening, sociale zaken en werkgelegenheid.

Joël Scherrenberg
Joël Scherrenberg (1974) is een maatschappelijk betrokken ondernemer. Als vastgoedmanager en consultant is hij betrokken bij talrijke (advies)projecten in zowel de regio als in diverse landelijke dossiers. De afgelopen jaren werkte hij als interim-manager aan twee grote meerjarige projecten bij Vastgoed Belang, de Nederlandse branchevereniging van particuliere beleggers in vastgoed. Als zelfstandig ondernemer en als bestuurder van onder andere MKB Nederland (provinciaal voorzitter) en de Kamer van Koophandel is hij actief op het economische en ruimtelijke beleid, zowel lokaal als provinciaal. Daarnaast heeft hij tal van maatschappelijke functies, zoals bij de gymvereniging Fraternitas, Stichting Slinger Utrecht (voorzitter) en de wijkvereniging Weltevreden.