Door Osman Suna op 12 juli 2017

Afstemming onderwijs op de arbeidsmarkt

In de provincie nemen de zorgen toe over de manier waarop leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt en de wijze waarop het samenspel tussen onderwijs en het bedrijfsleven zich ontwikkelt. Daarom is er een traject gestart om onderzoek te doen naar de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt waarbij er vooral gekeken wordt naar de aansluiting van VMBO- en MBO-opleidingen. Waar nodig zullen er veranderingen worden voorgesteld om de aansluiting te verbeteren.Soms volgen leerlingen opleidingen waarmee ze nauwelijks aan de slag kunnen, terwijl er in het bedrijfsleven juist veel vraag is naar een bepaald soort vakkennis waaraan een tekort is.

In de Statenvergadering van 3 juli is er een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om als Provincie de regierol op ons te nemen voor het verbeteren van het overleg tussen bedrijfsleven en (v)MBO. Ook is er een motie door ons ingediend (en aangenomen!) om het lopende traineeprogramma met Utrecht en Amersfoort uit te breiden naar alle gemeenten van onze provincie. Dit geeft niet alleen meer kansen voor net afgestudeerde starters, maar we verwachten dat de samenwerking ook van positieve invloed zal zijn op het aantal stageplaatsen binnen de overheidsinstellingen van onze provincie.

Het volgen van een opleiding waar behoefte aan is op de arbeidsmarkt is een belangrijk punt, maar ook het creëren van nieuwe stageplaatsen en leerplekken heeft onze aandacht, zodat MBO’ers hun studie kunnen afronden. Zo moet de onderwijs- en kennisinfrastructuur scherp aansluiten op het bedrijfsleven. Dat betekent dat we samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen werken aan meer samenhang tussen het onderwijsaanbod en de huidige en verwachte ontwikkeling van sectoren.

Als PvdA pleiten wij voor een centraal bestand van stageplaatsen zodat leerlingen en studenten makkelijk kunnen zien waar zij stage zouden kunnen lopen.  Nu zijn er verschillende lijsten van onderwijsinstellingen, maar het kan uitgebreider en effectiever! Vooral bepaald soort leerlingen met een andere achtergrond komen moeilijk aan een stageplaats en missen hierdoor vaak de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Hiernaast hebben wij als PvdA in de laatste Statenvergadering gepleit om Utrecht de Health Port van Nederland te maken. Dit geeft niet alleen een duidelijkere identiteit aan Utrecht als topregio, maar zal ook veel kansen bieden voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Osman Suna

Osman Suna

Mijn naam is Osman Suna (40) en ik woon al 31 jaar in Soest. Ik ben gelukkig getrouwd en vader van een zoon en een dochter. Tot begin 2017 was ik namens de PvdA raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Soest. Ik heb de opleiding MBRT gedaan in Eindhoven en werk sinds 2005 in het

Meer over Osman Suna