Door Willy Wagenmans op 6 januari 2017

Dreigend ontslag ex-Connexxion chauffeurs

De PvdA en de SP hebben schriftelijke vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht naar aanleiding van dreigend ontslag voor voormalige medewerkers van Connexxion.  Bij de overgang van het personeel naar de nieuwe concessiehouder Syntus, werden chauffeurs die eerst op kleine busjes reden, verplicht een rijtest te doen voor omscholing tot buschauffeur op een grote bus. Sommigen kregen te horen dat de test negatief was uitgevallen en kregen geen omscholing aangeboden. Als enige optie werd meegegeven te solliciteren als taxichauffeur, bijvoorbeeld bij een bedrijf in Oss. Als dit niet zou lukken, zou het traject tot ontslag worden ingezet.

De PvdA en de SP vinden dit onacceptabel omdat was afgesproken dat bij de overgang naar Syntus het personeel van Connexxion zou worden overgenomen en er geen ontslagen zouden vallen. Ze hebben daarom Gedeputeerde Staten gevraagd maatregelen te treffen om de dreigende ontslagen te voorkomen en opheldering te geven over de gang van zaken.

Schriftelijke vragen ex art 47 RvO betreffende Syntus, ingediend door de PvdA

Willy Wagenmans

Willy Wagenmans

Ik woon sinds 1998 in Houten, waar ik 12 jaar actief ben geweest in de lokale politiek, waarvan vier jaar (2006-2010) als wethouder en vier jaar als fractievoorzitter. Ik heb economie gestudeerd en daarna bijna 20 jaar gewerkt bij de FNV en 12 jaar bij de provincie Noord-Brabant. Sinds eind 2015 ben ik met pensioen.

Meer over Willy Wagenmans