Een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen

4 juni 2021

Het is goed dat mensen worden opgeleid voor functies die daadwerkelijk beschikbaar zijn en dat bedrijven het nodige gekwalificeerde personeel kunnen vinden.

Talenten moeten niet verloren gaan, zoals in de Human Capital agenda staat, eens… Maar dat wil ik toch even het volgende aanstippen. Dan hebben wij het niet alleen over hersenkrakers, maar ook mensen op geniale wijze hun handen gebruiken.  Dus zeker niet alleen de focus op hoogopgeleiden, maar ook MBO’ers en VMBO’ers.

Meerdere malen hebben we gehad over tekort aan stageplaatsen, zeker door corona, maar ook problemen van studenten met een kleur op stageplaatsen te vinden. Moet dit punt ook niet belangrijk onderdeel van deze agenda zijn? De PvdA mist dit in het voorstel van het college.

Inzet Social Return een plek geven bij de gedachte van overstap, niet alleen van werk naar werk, school naar werk, maar ook dus van herstel/uitkering, sociale werkplaats naar werk! We willen het het college weten of dit ook onderdeel is van de Human Capital Agenda. De onderwijsvoucher kan hiervoor uitstekend ingezet worden.

Aansluiting van vakbonden in het verlengde daarvan vinden wij zeker een aanwinst, dus hoor graag wat het college daarmee gaat doen.

Wij staan als linkse progressiever partij sinds ons bestaan voor de rechten van de gewone arbeiders.

Wij hebben het over beroepen van de toekomst en die groei potentie hebben.  Als wij ons zien als Metropool regio, waarom dan niet ook inzetten om Utrecht de titel te geven van Healthport Nederland.

Dat zal de nieuwe innovaties boost geven en richting gevend zijn voor toekomstplannen binnen de regio. Economisch gezien, qua inkomsten en werk zal het naar onze mening alleen maar voordelen met zich meebrengen.

Dit geeft niet alleen een duidelijkere identiteit aan Utrecht als topregio, maar zal ook veel kansen bieden voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarom denk ik dat het goed past bij deze agenda.