1 mei 2015

Een vliegende start

Het was al lang na middernacht – 19 maart dus-  toen duidelijk werd dat de Partij van de Arbeid toch vijf zetels zou krijgen in de Utrechtse Provinciale Staten, in plaats van de vier waar het gedurende de uitslagenavond lange tijd naar uitzag. Vooral in de stad Utrecht hebben we het – naar omstandigheden – boven verwachting gedaan met 12,1% van de stemmen: iets hoger dan het nationale beeld. Toch nog een klein beetje reden voor een feestje dus, ondanks het gevoelige verlies van twee zetels. Enkele dagen later bleek dat de statenleden conform de lijstvolgorde zouden worden geïnstalleerd en aldus geschiedde met het nodige ceremonieel op 26 maart.

Formatie
Geen tijd om even bij te komen van de intensieve campagne: direct na de definitieve uitslag begonnen de VVD en D66 (allebei 9 zetels) aan de formatie. Ook de PvdA, bij monde van Rob van Muilekom en Kees de Kruijf, nam deel aan deze gesprekken en stelde zich ondanks het verlies op als een serieuze kandidaat voor deelname aan het college. Als vierde partij in de Staten en met een krachtig verkiezingsprogramma hadden wij een frisse wind en sociaal en progressief tegenwicht kunnen bieden aan de twee grootste partijen, vonden wij. Helaas bleek al snel dat deze liever door wilden gaan met hun reeds bestaande coalitiepartners, het CDA en GroenLinks. Op 30 april is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd en de installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal plaatsvinden op 18 mei. Een opdracht aan ons om vanuit de oppositie de komende vier jaar het college goed in de gaten te houden en  resultaten te boeken op de sociaal-democratische onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma .

Wie doet wat?
Ondertussen moesten er ook praktische zaken worden geregeld zoals het kiezen van de fractievoorzitter en portefeuilleverdeling. De zonnige boerderij het Derde Erf in Soest vormde het decor voor onze eerste heimiddag en nadere kennismaking. Unaniem koos de fractie lijsttrekker Rob als fractievoorzitter. Ook zal Willy Wagenmans de fractie als commissielid komen versterken. Commissieleden mogen namens hun fractie spreken bij commissievergaderingen, maar hebben geen spreek- of stemrecht tijdens de Statenvergaderingen.

Er wordt nog gesproken over een nieuwe indeling van de commissies. In de commissie WMC wordt het namelijk na de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten wel erg rustig, terwijl de commissie MME door het overhevelen van de vervoertaken van Bestuur Regio Utrecht (BRU) naar de provincie juist uit haar voegen begint te barsten. Totdat hier meer duidelijk over is hebben we de volgende verdeling gekozen:

Commissie Bestuur Europa Middelen (BEM)

 • Ali Essousi
 • Rob van Muilekom
 • Pauline van Viegen

Ruimte Groen en Water (RGW)

 • Kees de Kruijf
 • Rob van Muilekom
 • Ali Essousi

Milieu Mobiliteit en Economie (MME)

 • Ali Essousi
 • Julie d’Hondt
 • Willy Wagenmans

Wonen Maatschappij en Cultuur

 • Pauline van Viegen
 • Julie d’Hondt

Ook willen we de komende vier jaar investeren in het contact met de raadsfracties en wethouders. Daarom hebben we afgesproken dat de vier regio’s onder vier fractieleden wordt verdeeld. Rob sluit waar mogelijk in alle regio’s een keer aan. De regio’s zijn als volgt verdeeld:

Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Woudenberg, Eemnes):

 • Kees de Kruijf

BRU (Utrecht, Zeist, De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vianen)

 • Ali Essousi en Willy Wagenmans

West (Ronde Venen, Montfoort, Lopik, Oudewater, Woerden, Stichtse Vecht)

 • Julie d’Hondt

Zuid-Oost (Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug)

 • Pauline van Viegen

Buslijn 130 Utrecht west
En dan de inhoud. Want ook in deze hectische inwerkperiode speelde er alweer van alles in de Staten. Deze debatten kregen hun apotheose in de Statenvergadering van 30 april: vanwege Koningsdag bij wijze van uitzondering op donderdagavond in plaats van maandagmiddag. Na de installatie van de commissieleden en de overtuigende uitverkiezing van Kees de Kruijf als plaatsvervangend voorzitter van de Staten, volgden een aantal inhoudelijke discussies waarvan een drietal voor ons van groot belang:

Allereerst vroeg de SP, naar aanleiding van een brief van de gemeente De Ronde Venen, naar de plotselinge uitsluiting van buslijn 130 (van Mijdrecht naar Utrecht) uit het Programma van Eisen in de nu lopende aanbesteding van het Openbaar Vervoer in Utrecht. Wij steunden de door de SP ingediende motie, waarin werd gevraagd om dit verbod weer ongedaan te maken, om zo een flexibele invulling te kunnen geven aan dat Programma van Eisen, waarbij kan worden ingespeeld op eventuele veranderde situaties in de toekomst. Deze motie behaalde echter geen meerderheid.

Wachtlijsten vergunninghouders
Daarna kwam fractievoorzitter Rob van Muilekom met zijn ‘maidenspeech’ te spreken over de ontstane wachtlijsten van mensen met een verblijfsvergunning bij het toewijzen van een woning. De gemeenten in de regio Amersfoort schreven hierover een brief naar de provincie, waarin zij vroegen om een pro-actieve houding. Ook wij vinden dat de provincie zich teveel verschuilt achter haar formele toezichthoudende rol en veel meer verbindend op zou kunnen treden door bijvoorbeeld gemeenten met een wachtlijst te koppelen aan gemeenten met veel leegstaand zorg- of kantoorvastgoed. Gedeputeerde De Vries bleef echter van mening dat de provincie al genoeg deed in deze. Wij zullen ook het nieuwe college op dit gebied scherp in de gaten blijven houden.

Woningbouw Soesterberg
Tot slot kwam de woningbouw rond de voormalige vliegbasis Soesterberg aan bod. Wij vinden dat hier naast dure en nog duurdere huizen, ook woningen gebouwd moeten worden voor mensen met een kleinere beurs, indien de begroting dit zou toelaten. Gedeputeerde Krol vond dit echter niet aan de provincie en wilde zich hier niet hard voor maken. Twee moties van de PvdA hierover behaalden helaas geen meerderheid. De vergadering eindigde na middernacht – 1 mei. Zachtjes zette de PvdA-fractie de Internationale in……

Hoe verder?
Inmiddels hebben de coalitiepartijen een collegeakkoord geschreven, getiteld ‘In verbinding’. Dit zal op 18 mei tijdens een extra Statenvergadering worden besproken. De PvdA-fractie schrijft ondertussen aan een werkplan dat we hopen in de zomer gereed te hebben, waarin we onze strategie voor de komende vier jaar uitwerken. Vragen en suggestie zijn van harte welkom!

De PvdA-PS-fractie,  Julie, Pauline, Rob, Ali, Kees en Willy