2 februari 2019

Hans Oosters geïnstalleerd als commissaris van de Koning in Utrecht

Hans Oosters is sinds vrijdag 1 februari officieel het nieuwe hoofd van onze provincie. Gistermiddag kreeg de commissaris van de koning zijn voorzittershamer overhandigd tijdens een bijzondere Statenvergadering van plaatsvervangend voorzitter van Kees de Kruijf.

Wij zijn blij met de start van Hans Oosters als commissaris van de koning en de ervaring die hij als PvdA-bestuurder meebrengt. Deze ruime ervaring komt op dit moment goed van pas nu er in de provincie al maandenlang een discussie loopt over de jaarrekening 2017 die maar uitblijft en de grote perikelen met betrekking tot de aanleg van de Uithoflijn. 

Het is goed dat Hans Oosters zijn rol breed ziet en de ambitie heeft om Gedeputeerde staten en Provinciale staten deze vraagstukken samen te laten oplossen. Als boegbeeld van de provincie wil hij graag dat de kiezers in maart weten waar de provincie Utrecht haar meerwaarde kan tonen.

Wij wensen Hans Oosters veel succes toe in zijn nieuwe functie en we hebben er alle vertrouwen in dat hij zijn rol goed en adequaat gaat vervullen.