Hoe voorkomen we een waterbedeffect bij de N201?

2 april 2021

De provinciale weg tussen Hilversum en Uithoorn, de N201, is al jaren een grote knelpuntenketting. Op tal van plekken hoopt het verkeer zich op, ontstaan er onveilige situaties en hebben de omwonenden te kampen met geluidsoverlast. Het oplossen van al die knelpunten is bijna onmogelijk: als het verkeer ergens weer doorrijdt, staat het bij de volgende brug of kruising weer vast.

Daarom heeft de provincie lang gestudeerd op een ‘integrale benadering’. Die blijkt in totaal ruim 115 miljoen te kosten. Dat is wel erg veel geld om uit te geven aan het oplossen van files, vindt de PvdA-fractie.

Gelukkig kwam het provinciebestuur ook tot die conclusie: de kosten staan niet in verhouding tot de baten. Ze stelden voor om nog een jaar extra te studeren op een kleiner pakket, met de focus op de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid langs de weg. Prima idee volgens ons: als je de files toch niet helemaal kunt oplossen, kun je er maar beter voor zorgen dat het in ieder geval zo min mogelijk overlast zorgt.

Maar een aantal partijen, de VVD voorop, wilden per se dat de allerduurste maatregel uit het hele pakket in ieder geval gehandhaafd blijft. Dit is het ‘strekken’ van de bocht bij Mijdrecht, die ruim 30 miljoen euro kost.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er op dat knelpunt voor 10 miljoen ook al grote winst te behalen valt op het gebied van leefbaarheid en doorstroming en veiligheid.

Tijdens de PS-vergadering op 14 april zullen we dan ook vóór de studie naar een versoberd pakket stemmen en niet meegaan in de wens om voor een astronomisch bedrag een inefficiënte oplossing te realiseren. Dat geld kunnen we beter besteden aan mobiliteitsthema’s waar we écht wat aan hebben, zoals betere fietsvoorzieningen en Openbaar Vervoer voor iedereen.