12 juli 2018

Onderwijsvoucher voor passende baan of omscholing naar werk

De PvdA diende in de Statenvergadering van 9 juli een voorstel in om de kansen op een passende baan of omscholing naar werk voor een brede doelgroep binnen de provincie te vergroten. Het voorstel werd mede-ingediend door GroenLinks en breed aangenomen door de rest van de Provinciale Staten. De PvdA vraagt het college om te mogelijkheden voor het introduceren van een zogenaamde ‘’onderwijsvoucher’’ te onderzoeken en in de begrotingsbehandeling aan het einde van dit jaar te komen met concrete voorstellen. Het idee van de onderwijsvoucher is in het verleden met succes ingezet in de provincie Gelderland.

In de provincie Utrecht zijn ongeveer 9000 werklozen die op zoek zijn naar een baan. Ook zijn er meer dan honderdduizend bijstandsgerechtigden waarvan 21.000 een bijstandsuitkering krijgen omdat ze geen passend werk kunnen vinden. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan arbeidskrachten op het gebied van techniek, zorg en ICT. Waar ook rekening mee gehouden moet worden, is dat automatisering er de komende jaren voor zal zorgen dat arbeidskrachten in bepaalde sectoren overbodig zullen worden. Voor deze mensen zal er een nieuwe plek op de arbeidsmarkt gevonden moeten worden, al dan niet door omscholing. De onderwijsvoucher kan ervoor zorgen dat meer mensen zonder werk een passende baan vinden en dat de tekorten in sommige sectoren worden opgelost. Daarnaast kan de onderwijsvoucher statushouders helpen om sneller in het arbeidsproces te komen.

PvdA Statenlid Osman Suna: ‘’ Met dit voorstel kan de provincie nog meer de regie nemen en het goede voorbeeld geven als het gaat om de regionale arbeidsproblematiek.’’ De verantwoordelijkheid van de provincie eindigt in de ogen van de PvdA niet bij het aantrekken van bedrijven en het zorgen van een goed vestigingsklimaat. Met het voorstel dat 9 juli werd aangenomen, gaat de provincie een stapje verder en zorgt ervoor dat er nog beter gekeken wordt naar de behoeftes van de arbeidsmarkt en hoe onderwijs daarop aan kan sluiten.