Door op 9 december 2014

Oproep aan college: kijk kritisch naar reserves

Tijdens de statenvergadering van 8 december heeft de PvdA-fractie het college opgeroepen een kritische blik te werpen op de reserves van de provincie. De middelen worden schaarser en financiering vanuit de provincie is lang niet meer vanzelfsprekend; er zal op allerlei terreinen creatief gezocht moeten worden naar manieren om bestaande middelen slimmer in te zetten. Daarom pleit wij voor een grondige scan – een stofkam door de reserves en begroting – waarbij er kritisch gekeken wordt naar de beschikbare middelen. De statenfractie hoopt dat hiermee middelen vrijkomen die ingezet kunnen worden op het gebied van werkgelegenheid, woningbouw, de zorg en op de woonomgeving van mensen.

“Het college heeft de afgelopen tijd veel werk verzet, maar het is helaas niet genoeg geweest”, aldus fractievoorzitter Kees de Kruijf. “De wachtlijsten voor betaalbare woningen zijn nog steeds erg lang en wat betreft duurzame energie is het nog wachten op het plaatsen van de eerste windmolen. Bovendien is de werkloosheid in de regio onveranderd hoog, zeker ook bij jongeren. Zie met een MBO-diploma maar eens een baan te vinden in deze provincie, dat is niet eenvoudig. Dat heeft ook deels te maken met een gebrek aan stageplaatsen en leer-werkplekken. Wij maken ons er hard voor om dat tekort terug te dringen met een provinciaal stageactieplan.”

“De provincie speelt op deze terreinen namelijk een rol van belang en móet deze dus ook pakken. Door het uitvoeren van een grondige scan door de reserves en begroting heen denken wij dat er heel wat geld beschikbaar zal laten komen om al deze knelpunten op te kunnen lossen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees de Kruijf via 06-29017440 of c.kruijf@casema.nl