Door Osman Suna op 5 februari 2018

Provinciale politiek vraagt aandacht voor MKB-familiebedrijven

Als PvdA zullen wij op maandag 5 februari 2018 tijdens de Statenvergadering een initiatiefvoorstel indienen dat pleit voor meer aandacht en ondersteuning voor MKB-familiebedrijven. Het CDA heeft het initiatief genomen voor dit voorstel en de PvdA dient mede in samen met de SGP, 50Plus, SP en de VVD. Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Utrechtse economie. Ze hebben een sterke regionale binding en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Echter, ongeveer 70 procent van de familiebedrijven overleeft een bedrijfsopvolging niet. Op dit moment is er nauwelijks aandacht en ondersteuning voor deze specifieke opvolgingsproblematiek. Hierdoor gaan vaak veel banen verloren, vooral op MBO-niveau. Los van dit voorstel zullen wij als PvdA ook bij het agendapunt BOB aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’’ een amendement indienen om de aandacht voor MBO’ers nogmaals aan de orde stellen.

Voor de PvdA is het behoud van werk, met name ook voor deze doelgroep, van cruciaal belang.
De ervaring leert dat vooral in kleine familiebedrijven de relatie met personeel vaak zeer goed is en de cijfers laten zien dat er weinig verzuim is en veel werkplezier. Dit is voor ons een bijkomende reden om de MKB-familiebedrijven een steuntje in de rug te geven vanuit de Provincie.

Afgelopen maandag zijn wij op werkbezoek geweest bij het familiebedrijf Terberg in Benschop, een bedrijf dat heel veel werkgelegenheid biedt aan mensen uit de omgeving. Wij hebben gesproken met ervaringsdeskundigen, VNO-NCW en vertegenwoordigers vanuit de onderwijswereld die allen het belang van ondersteuning van familiebedrijven benadrukten met voorbeelden uit de praktijk.

Wat vooral gemist wordt in Utrecht is een netwerk van familiebedrijven. Veel brancheorganisaties hebben hun eigen netwerken maar de verbinding tussen deze netwerken die zich specifiek richt op familiebedrijven ontbreekt nog. Juist zo’n netwerk kan ondersteuning bieden bij de uitdagingen die in het bijzonder spelen bij familiebedrijven. Door gebruik te maken van wat er al binnen de provincie Utrecht aanwezig is en dit aan te vullen met de kennis vanuit kennisinstellingen, kunnen we bijdragen aan het versterken van het specifieke netwerk van familiebedrijven. Daarin ontbreekt op dit moment nog een neutrale verbindende schakel. De provincie Utrecht kan als neutrale partner deze verbindende rol prima vervullen. Zo kunnen dit soort bedrijven elkaar makkelijker vinden, ervaringen delen en waar nodig steun bieden aan elkaar.

Osman Suna

Osman Suna

Mijn naam is Osman Suna (40) en ik woon al 31 jaar in Soest. Ik ben gelukkig getrouwd en vader van een zoon en een dochter. Tot begin 2017 was ik namens de PvdA raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Soest. Ik heb de opleiding MBRT gedaan in Eindhoven en werk sinds 2005 in het

Meer over Osman Suna