15 september 2019

PvdA blij dat buslijn Soesterkwartier behouden blijft

De PvdA-fracties van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht zijn tevreden met het besluit van Gedeputeerde Staten om de gevreesde versobering van de buslijn door het Soesterkwartier niet door te laten gaan per 2020. De lijn blijft voorlopig nog behouden. Een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad van Amersfoort had hier ook toe opgeroepen. Tijdens de vergadering van de commissie mobiliteit en milieu kondigde de gedeputeerde dit aan, na een warm pleidooi van een inwoner uit Soesterkwartier die samen met haar buurtbewoners naar het provinciehuis was gekomen om haar zorgen over te brengen. Eerder deze zomer protesteerden er ook al tientallen bewoners van het Soesterkwartier tegen het versoberen van de lijn.

De PvdA is erg blij dat de huidige dienstregeling op dit traject voorlopig behouden blijft, omdat iedereen in de provincie gebruik moet kunnen maken van het openbaar vervoer. Wel vindt de PvdA het belangrijk dat er – in overleg met bewoners- wordt nagedacht over een andere manier van OV in de toekomst. Overdag rijden de bussen vaak nagenoeg leeg rond. In de provincie wordt nu op verschillende plekken geëxperimenteerd met flexvervoer: geen vaste dienstregeling maar vervoer op maat. Dit zou voor Soesterkwartier ook een oplossing kunnen zijn. De gedeputeerde heeft toegezegd hierover nader met de bewoners in gesprek te gaan.