PvdA fracties ondertekenen het PvdA manifest “Bouwen en wonen”

7 januari 2020

De afgelopen maanden hebben bestuur en fracties van de PvdA-afdelingen Lopikerwaard, Woerden en IJsselstein hard gewerkt aan het opstellen van het manifest “Bouw en wonen”.

We willen de bouw van nieuwe sociale huurwoningen in onze regio versnellen. Immers, iedereen moet zeker kunnen zijn van goed en betaalbaar wonen. Maar dat wordt voor velen een steeds groter probleem.

Vele opties zijn tegen het licht gehouden. Wooncorporaties in onze regio zijn geraadpleegd, provinciale en landelijke deskundigen gaven adviezen. Resultaat: een helder manifest met 17 krachtige stellingen. Dit manifest wordt het richtsnoer voor onze raadsleden om zo snel mogelijk resultaten te gaan boeken.

De Deel in IJsselstein was 7 januari afgeladen vol. Vanuit de hele provincie waren PvdA-leden toegestroomd om de presentatie en ondertekening van dit woonmanifest mee te maken. Aansluitend werd afgesloten met de Nieuwjaarsborrel van het provinciale gewestbestuur.

De avond startte met een Pubquiz. Hoeveel woningen moeten er in de provincie de komende jaren bijkomen? Ja, 104.000 dus, een geweldige opgave! Welke gemeente groeit in inwonertal momenteel het snelst, Amsterdam, Eindhoven of Utrecht? Utrecht dus! Dagvoorzitter Rik Dekker kreeg de stemming er goed in.

Hierna presenteerde Paul Nieveen van Dijkum het manifest. In razend tempo werden alle 17 stellingen kort toegelicht.

Aansluitend volgde een uitvoerige paneldiscussie met de aanwezigen. Vanuit het panel gaven Karin Verdoorn (directeur woningbouwcorporatie GroenWest), Stijn Spee (Overduyn Makelaars), Marlieke van Schalkwijk (PvdA-bestuurslid IJsselstein) en Rob van Muilekom (gedeputeerde Provinciale Staten Utrecht) hun mening over de woonproblematiek. Unaniem waren zij zeer positief over dit PvdA-initiatief. De heldere uitspraken en de accenten die zij bij het manifest plaatsten, waren zeer informatief.

Enkele daarvan:

  • Hoogste prioriteit: wijs als gemeente bouwlocaties aan! Daaraan is groot gebrek. Bouwen buiten de “rode contouren” zal nodig zijn, uiteraard met aandacht voor behoud van de natuurwaarden van onze mooie provincie.
  • Aanwijzen van een “bouwregisseur”, één van de punten uit het manifest, zal zeker een versnelling in de procedures kunnen geven. Daarnaast biedt de provincie aan gemeentes ook graag steun via hun expert-team.
  • Hoogbouw zal ook nodig zijn. Provinciaal zal daarbij ook veel aandacht gegeven worden aan de verdere uitbouw van het openbaar vervoer. Rob: “Gelukkig heeft het Rijk hiervoor al 400 miljoen euro toegezegd.”
  • Modulair bouwen met “tijdelijke” woonunits biedt zeker mogelijkheden. De producenten zijn regionaal aanwezig. Woningen van prima kwaliteit kunnen aldus in een tempo van één per dag worden gerealiseerd.
  • Laat het bekende NIMBY-protest niet de boventoon krijgen. Daarvoor zijn de problemen veel te groot. Eén goed voorbereide inspraakronde is veel effectieven dan meerdere slechte.
  • Vanuit de zaal werd ook gewezen op andere wooninitiatieven, zoals die vanuit Stichting Ypsilon voor ouders met kinderen van psychische beperkingen.
  • Een andere hartekreet vanuit de zaal: “We moeten van die verhuurdersheffing af!”
  • Bouwen voor doelgroepen is dringend nodig, niet alleen appartementen voor ouderen, maar zeker ook betaalbare woningen voor jongere starters op de woningmarkt.

Van alle kanten klonk tenslotte de oproep aan betrokkenen om nu de mouwen te gaan opstropen. Mooie plannen zijn er genoeg, maar wie voert ze (snel) uit… Aan de PvdA-raadsleden zal het niet liggen, dat werd deze avond bijzonder duidelijk!

 

Bij de afsluitende, zeer geanimeerde Nieuwjaarsborrel werd er nog lang nagepraat!

Bouw- en WoonManifest PvdA Getekend