Door op 7 november 2014

PvdA houdt haar woord en stemt voor windmolens

Op maandag 3 november vond een van de laatste Statenvergaderingen plaats van deze periode. Tijdens deze Statenvergadering stond de partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie prominent op het programma. Onderwerp van de herziening was het wel of niet volgens plan plaatsen van windmolens op het industrieterrein van Lage Weide. De PvdA fractie was, samen met de eenmansfractie van de PvdD, de enige fractie die stemde voor het volgens plan plaatsen van windmolens op deze locatie. De PvdA gaat voor alternatieve vormen van energie en windenergie is volgens de fractie dan ook een zeer goede keuze. De PvdA is  zeer teleurgesteld dat de Provinciale Staten van Utrecht een streep zet door deze locatie en daarom niet de opgelegde doelstelling van 65,5 megawatt aan duurzame energie gaat halen. Dit kan worden gezien als een gebrek aan ambitie, slagvaardigheid en verkiezingsretoriek van de andere partijen, immers: als windmolens niet kunnen worden geplaatst op een industrieterrein, waar dan wel?

Desalniettemin is de PvdA zeer productief geweest deze vergadering en heeft zij, samen met o.a. Groenlinks en D66, enkele moties aanvaard weten te krijgen. Door o.a. de PvdA zullen gemeenten vanaf nu worden gesteund door de provincie bij de procedures die de realisatie van windmolens mogelijk maken. Tot onze spijt staakten de stemmen bij een door de PvdA fractie ingediende motie die het college opriep met voorstellen te komen voor het verduurzamen van de gebouwen en andere objecten van de Provincie Utrecht. Deze motie zal volgende maand opnieuw in stemming komen.