28 november 2012

PvdA in Utrecht kiest voor een sterk middenbestuur

In de commissie Bestuur, Europa en Middelen van de provincie Utrecht werd op maandag 26 november gesproken over de plannen van minister Plasterk om Flevoland, Utrecht en Noord Holland samen te voegen tot één provincie. Dat gesprek vond plaats op verzoek van de fractie van de PvdA, die vond dat het debat daarover (dat in de pers al werd gevoerd) ook in het provinciehuis zou moeten plaatsvinden.

De PvdA is al geruime tijd voorstander van zo’n fusie. De ‘overkill’ aan bestuurders in het gebied leidt tot bestuurlijke stroperigheid. Daarmee worden de economische ontwikkeling en het oplossen van problemen op het gebied van mobiliteit, natuur en landschap ernstig belemmerd. De discussie over zo’n fusie speelt overigens al tientallen jaren en de onderzoeken stapelen zich zo langzamerhand op. In een rapport uit 2007 van het OESO wordt bijvoorbeeld nog eens helder gewezen op de nadelige effecten van al die slecht op elkaar afgestemde bestuurslagen in het gebied. Tot op heden is er aan de situatie echter nog niks veranderd, waarschijnlijk door dezelfde bestuurlijke overkill. En de inwoners van Utrecht krijgen daar last van, die willen een overheid die meewerkt aan het oplossen van de problemen en niet een die oplossingen in de weg zit. De PvdA vindt dus dat er nu maar eens doorgepakt moet worden. Wij zijn dan ook blij met de plannen uit het regeerakkoord om voor 2017 of zelfs voor 2015 zo’n fusie tot stand te brengen. De ervaring bij gemeenten (provincies zijn nog niet eerder gefuseerd) leert dat 2,5 jaar voldoende moet zijn om zo’n fusie verantwoord te laten plaatsvinden. Bij de volgende provinciale verkiezingen in 2015 zouden burgers dan voor het eerst voor hun nieuwe provinciebestuur kunnen stemmen.

De PvdA ziet de voorstellen, waar minister Plasterk ongetwijfeld op korte termijn mee zal komen, met vertrouwen tegemoet. De PvdA gaat er van uit dat de andere partijen in de Provinciale Staten van Utrecht ook op een constructieve manier aan het proces zullen meewerken.