Door op 8 december 2014

PvdA pleit succesvol voor provinciaal stageactieplan

Dankzij een voorstel van de PvdA Statenfractie neemt de Provincie Utrecht het initiatief voor een regionaal stageactieplan, dat het tekort aan stageplekken terugdringt. De motie die om dit actieplan vroeg werd vandaag met een grote meerderheid van de stemmen aangenomen door Provinciale Staten.

Uit meerdere rapporten is naar voren gekomen dat het tekort aan stageplekken in verschillende sectoren oploopt. Het gevolg hiervan is dat duizenden leerlingen hun beroepsopleiding niet af kunnen afmaken. Volgens Statenlid Ali Essousi kan de provincie veel betekenen voor jongeren die geen stageplek kunnen vinden. ‘Ik spreek veel gemotiveerde jongeren die gedwongen zijn om hun opleiding later af te ronden omdat ze geen stageplek kunnen vinden. Dit terwijl de provincie wekelijks om tafel zit met bedrijven, scholen en gemeenten. Wij vinden dat de provincie zijn verbindende rol moet pakken om te voorkomen dat leerlingen hun opleiding niet tijdig kunnen afronden.’

Een beter aanbod van stageplekken zorgt niet alleen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar is ook belangrijk voor de toekomst van jongeren en de regionale economie. Essousi: ‘De PvdA wil dat Utrecht een provincie is waar mensen kunnen werken en wonen, en dat vraagt om het stimuleren van de regionale economie. Als de provincie deze kerntaak serieus wil nemen, dan moet je samen met gemeenten willen investeren in jongeren. Daar zijn genoeg middelen voor; zo zijn er de nodige landelijke en Europese subsidieprogramma’s die de provincie nu nog te weinig benut. Als we die middelen inzetten kunnen we het tekort aan stageplekken in deze provincie succesvol terugdringen.’

Bekijk hier de motie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ali Essousi via 06-48617158 of ali.essousi@gmail.com