25 april 2014

PvdA Statenfractie Utrecht: Reactie CvdK’s op fusieplannen teleurstellend

De PvdA in de Provinciale Staten van Utrecht vindt de reactie van de drie Commissarissen van de Koning op de fusievoorstellen van de provincies Utrecht, Flevoland en Noord Holland, buitengewoon teleurstellend. De voorstellen van Minister Plasterk om de drie provincies te fuseren en daarmee sterker, efficiënter en goedkoper te maken zijn niet alleen overtuigend en goed onderbouw, ze zijn ook uitvoerig besproken. Helaas was het voorstel voor de drie Commissarissen niet voldoende. Ze willen, desnoods ten koste van de autonomie van de gemeenten, nog meer taken en nog meer bevoegdheden behouden of naar zich toe trekken.

De reactie van de Commissarissen lag in de lijn der verwachtingen; het gebrek aan positieve inzet was immers al geruime tijd zichtbaar bij de drie provincies. Dit is echter wel zeer opmerkelijk omdat ook zij erkennen dat verbetering van de provinciale organisatie hoogst noodzakelijk is.

Gelukkig zijn het niet de provincies die de uiteindelijke beslissing nemen. Het debat en de besluitvorming zullen in de loop van dit jaar in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer plaatsvinden en daar zal ongetwijfeld een andere afweging plaatsvinden dan in de drie provincies. Immers, het gaat om hun eigen opheffing.

De PvdA-fractie in de Utrechtse Provinciale Staten gaat ervan uit dat zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer de voorstellen op hun belang voor een sterker en efficiënter middenbestuur zullen worden beoordeeld en dat de debatten hieromtrent positief zullen worden afgerond.