Door Julie d’ Hondt op 2 november 2018

PvdA steunt protest tegen verbreding A27 bij Amelisweerd

Zondag 4 november is het ‘Dag Weg Dag’. Een protestactie tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. De Utrechtse Statenfractie van de Partij van de Arbeid verzet zich al jaren tegen deze plannen, omdat ze ruim een miljard aan belastinggeld kosten en geen oplossing vormen voor het fileprobleem. Bovendien wordt het landgoed Amelisweerd wederom onherstelbaar aangetast en zullen de omwonenden te maken krijgen met enorme geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit, om van de jarenlange extra files als gevolg van de werkzaamheden (6 tot 8 jaar!) nog maar niet te spreken.

Om de actie te ondersteunen dient de PvdA-fractie aanstaande maandag 5 november tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie in waarin zij de collega’s van de andere fracties vraagt zich uit te spreken tegen deze zinloze geldverspilling. Als je de snelheid verlaagt naar 80 km op de rondweg van de A27 is aantasting van Amelisweerd helemaal niet nodig en het is ook goed voor de luchtkwaliteit.’ Er zijn betere, goedkopere manieren om het groeiende fileprobleem tegen te gaan’, zegt Statenlid Julie d’Hondt, ‘waarvan een vorm van rekeningrijden de meest voor de hand liggende is. Het geld dat we hiermee besparen kunnen we dan aan uitgeven aan zaken waarmee we een verbetering van de leefkwaliteit van Utrecht realiseren in plaats van een verslechtering, zoals de ondertunneling van alle drie de kruispunten van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).’ D’Hondt hoopt op brede steun van de andere Statenfracties voor de PvdA-motie. ‘Met een stevige uitspraak van PS kunnen we echt meters gaan maken met het anders oplossen van mobiliteitsvraagstukken in de provincie. Meer asfalt is echt niet meer van deze tijd.’

Julie d’ Hondt

Julie d’ Hondt

Ik ben Julie d’Hondt (1979), ik woon in de stad Utrecht, ben getrouwd met Michiel en moeder van Max (2016) en Floris (2018). Nadat ik in mijn jeugd een paar jaar in Maarssen heb gewoond, ben ik na mijn studie internationale betrekkingen in Groningen en vele omzwervingen in binnen- en buitenland in 2011 weer in

Meer over Julie d’ Hondt