30 augustus 2019

PvdA tegen de 130 Km p/u overdag op de A2 tussen Amsterdam – Utrecht

De PvdA-Statenfractie heeft samen 50PLUS een motie voorbereid om de voorgenomen snelheidsverhoging overdag op de A2 naar 130 km/u tegen te houden. Zij willen dat het college het verzoek van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht honoreert om samen op te trekken tegen het voornemen om de snelheid op de A2 overdag te verhogen naar 130 km/u. In totaal hebben 10 van de 13 politieke partijen de motie ondersteund.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs aangekondigd om de snelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht na de zomer te verhogen overdag naar 130KM/u. Nu is dat alleen ’s nachts het geval, ondanks groot verzet hiertegen van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Hen was namelijk destijds beloofd dat de snelheid op 100 km/u zou blijven. In 2015 had PS al een soortgelijke motie aangenomen, waarin zij het college opdroeg tegen de snelheidsverhoging op dit traject in het geweer te komen.

Behalve de verslechtering van de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid bij een hogere snelheid, is een belangrijk nieuw argument de recente uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS). De verwachting is dat een snelheidsverhoging alleen kan worden doorgevoerd als er geen verhoging van de stikstofdepositie in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden Botshol en Oostelijke Vechtplassen is.

Door de politiek ruime meerderheid vóór de motie van dit moment (38 van de 49 zetels) kan het traject richting Den Haag in gang worden gezet. Dit alvorens de motie definitief zal worden aangenomen in de Statenvergadering van 25 september aanstaande.

Op 2 september jl. heeft minister Van Nieuwenhuizen laten weten dat, gezien de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid, de voorgenomen snelheidsverhoging op de A2 niet doorgaat. Op een aantal andere snelwegen wordt de maximum snelheid teruggebracht van 130 naar 120 km/u.