Door Rob van Muilekom op 7 maart 2015

PvdA wil 80 miljoen investeren in buitengebied

De PvdA wil een vitaal en duurzaam landelijk gebied, waar bewoners van de stad kunnen genieten van natuur en landschap en waar de boer goed kan boeren. De PvdA is dan ook blij met de extra impuls vanuit Europa, waarbij er 40 miljoen beschikbaar wordt gesteld voor natuurbeheer en voor innovatie in het landelijk gebied. Goede en betaalbare recreatie om de stad wordt hiermee mogelijk gemaakt. De PvdA is erg blij met deze extra middelen en wil deze Europese kans dan ook volop benutten.
De Europese Commissie heeft op 13 februari voor de jaren 2014-2020 voor de provincie Utrecht 40 miljoen beschikbaar gesteld voor natuurbeheer en innovatie in het buitengebied. Voorwaarde is wel dat provincie en waterschappen zelf ook 40 miljoen beschikbaar stellen. Daarmee ontstaat per saldo een budget van 80 miljoen.

Dat geld moet besteed worden aan het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied. Ook is het geld bedoeld voor projecten die een goede verbinding laten ontstaan tussen stad en land. Juist in een relatief kleine en dichtbevolkte provincie als Utrecht is dat laatste voor de leefbaarheid van groot belang. Dat kan op allerlei manieren. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg en het onderhouden van fiets- en wandelpaden, maar ook aan het bieden van steun aan gebiedscorporaties zodat bewoners, grondeigenaren en belangenorganisaties samen hun plannen voor het buitengebied tot uitvoering kunnen laten komen. Ook kleinere dingen, zoals het geven van een nieuwe functie aan leegstaande schuren, kunnen helpen om het buitengebied aantrekkelijker te maken.

De PvdA hecht grote waarde aan een buitengebied dat voor bewoners van de steden en dorpen goed bereikbaar is om van te genieten. Zeker rondom de grote(re) steden moet voldoende toegankelijke recreatiegelegenheid zijn. De PvdA stelt voor om de komende periode een belangrijk deel van het Europese geld te gebruiken om dat doel te bereiken.

Rob van Muilekom

Rob van Muilekom

Al bijna 25 jaar woon ik in de mooie wijk Kattenbroek in Amersfoort. Mijn drie kinderen zijn inmiddels het huis uit en aan de studie. Ik ben geboren in Den Bosch en kom uit een bouwvakkersfamilie. In Wageningen heb ik Milieuhygiƫne en Planologie gestudeerd. Tussen 2006 en 2014 ben ik actief geweest als raadslid en

Meer over Rob van Muilekom