18 maart 2018

PvdA wil onderzoek Rekenkamer naar Uithoflijn

De PvdA-Statenfractie wil dat de Randstedelijke Rekenkamer de projectorganisatie van de Uithoflijn gaat onderzoeken. Daartoe dient de fractie aanstaande maandag tijdens de Statenvergadering een motie in. Het onderzoek is wat de PvdA-fractie betreft nodig om een einde te maken aan de lange reeks (spoed)debatten die de afgelopen paar weken over dit dossier hebben plaatsgevonden in de Staten. Een kritisch rapport over de projectorganisatie leidde al tot het opstappen van de verantwoordelijk gedeputeerde en de provinciesecretaris, maar daarmee bleek de kous nog niet af: berichten in de media over mogelijke belangenverstrengeling van een provincie-ambtenaar met de BAM en een bewust te krappe begroting om het project ‘politiek haalbaar’ te krijgen leidden tot veel onrust en vragen in de Staten. De PvdA-fractie wil nu eindelijk weten wat er echt aan de hand is en vraagt daarom de Randstedelijke Rekenkamer, die onafhankelijk onderzoek kan doen naar het gevoerde beleid in de provincies Utrecht, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland, om uit te zoeken hoe de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de Uithoflijnorganisatie is verlopen.

‘De onderste steen moet nu echt boven’, zegt woordvoerder mobiliteit Julie d’Hondt. ‘Eerder deze maand hebben wij al met het mes op de keel ingestemd met een extra krediet van 84 miljoen, nadat we te horen hadden gekregen dat de aanleg van de tram anderhalf jaar vertraging op zou lopen. De extra kosten en het uitstel zouden te maken hebben met de vertragingen in de bouw van het Stationsgebied, waar de Uithoflijn doorheen loopt. Maar gezien alle feiten die nu naar boven komen, lijkt het erop alsof de provincie niet in staat is om zo’n complex project te besturen. Om het vertrouwen te herstellen is het nodig dat een onafhankelijke partij onderzoekt wat er nu werkelijk aan de hand is. Wij zullen tijdens het debat aanstaande maandag dan ook steun vragen van de andere fracties voor onze motie’.

Tijdens het debat in de Utrechtse gemeenteraad vorige week steunden de raadsleden al een initiatief van de PvdA en CDA om de Utrechtse Rekenkamer onderzoek te laten doen naar de rol van het gemeentebestuur in deze kwestie. ‘Het lijkt ons logisch dat, als onze motie wordt aangenomen, beide Rekenkamers samen optrekken in hun onderzoek’, zegt D’Hondt. ‘Maar we willen ook expliciet weten hoe Gedeputeerde Staten in dit dossier heeft gehandeld en of zij Provinciale Staten tijdig en volledig hebben geïnformeerd over het budget en de planning en de overschrijdingen daarvan.’

Overigens is de Randstedelijke Rekenkamer niet verplicht om op het verzoek van de Staten in te gaan, indien de motie wordt aangenomen. Het is een onafhankelijk instituut dat haar eigen agenda bepaalt. Toch heeft D’Hondt goede hoop dat het verzoek wordt gehonoreerd. De Rekenkamer is opgericht om de controlerende taak van de Staten te versterken. Een onderzoek naar dit grote en complexe project helpt ons deze taak zo goed mogelijk uit te voeren’.