10 mei 2018

Statenfractie adopteert boom Amelisweerd

De PvdA Statenfractie is sinds deze week de trotse (symbolische) eigenaar van een 100-jarige zomereik in het bos van Amelisweerd. In het bos staan eeuwenoude bomen, waaronder een 200 jaar oude zomereik, die worden bedreigd door de plannen voor de verbreding van de A27. De opbrengst van de bomenactie wordt gebruikt om de tegen de verbreding van de A27 campagne uit te breiden en te ondersteunen.

De kwestie rondom de verbreding van de A27 bij Utrecht houdt de gemoederen al een aantal jaren bezig. Het 1,2 miljard kostende project is in de ogen van de PvdA geen goede investering. Er is niet bewezen dat het aantal files met de verbreding zal afnemen en daarnaast zal er veel natuur moeten wijken. Ook zal de verbreding veel geluidsoverlast opleveren en zal de luchtkwaliteit slechter worden. Liever zien wij dat er andere oplossingen worden gezocht om Utrecht beter bereikbaar te maken en er meer geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer en fietsbereikbaarheid. Maatregelen zoals verlaging van de maximum snelheid en rekeningrijden kunnen volgens ons ook helpen om de doorstroming op de A27 te bevorderen. 

Wilt u zelf ook een boom adopteren of het bos beschermen? Kijk op https://www.beschermhetbos.nl/adopteereenboom/