Door op 23 mei 2017

Statenleden onderzoeken kantorenleegstand in Veenendaal

In de provincie Utrecht is een grote overcapaciteit aan kantoren. Het provinciebestuur wil dat teveel aan kantoren verminderen door te schrappen in gemeentelijke bouwplannen. In Veenendaal, waar veel leegstand is, wordt voorgesteld ook veel te schrappen. Veenendaal vindt dat er veel te veel plannen moeten verdwijnen en heeft de statenleden uitgenodigd voor een informatief werkbezoek.Dat werkbezoek vond plaats op woensdag 10 mei. Aanwezig waren gemeenteraadsleden en wethouders van Veenendaal, statenleden van verschillende partijen, Veenendaalse ondernemers en ambtelijke ondersteuning van zowel provincie als van gemeente.

Het werkbezoek bestond uit een toelichting op de kantorensituatie in Veenendaal en vervolgens een rondrit die begon op De Batterijen (bedrijventerrein met nog wat bouwgrond), maar vervolgens ook andere bedrijventerreinen in de gemeente. De nadruk tijdens de toelichtingen lag op de enorme inspanningen die Veenendaal zich getroostte om de leegstand aan te pakken via herbestemming, sloop, renovatie van bestaande panden. En op de naar de mening van de gemeente verkeerde leegstandscijfers die de provincie zou hanteren. De provincie gaat vooralsnog uit van 32% leegstand, de gemeente meent dat sprake is van hooguit 16%. Ook is de gemeente van mening dat er geen specifiek Utrechtse, maar landelijke aanpak moet komen.Tijdens de koffie, na afloop van de rondrit, werd het gesprek tussen ondernemers, gemeenteraadsleden en statenleden nog enige tijd voortgezet.

De PvdA is van mening dat het goed is dat de provincie zijn verantwoordelijkheid neemt bij het oplossen van de overmaat aan kantoren in Utrecht. Het is gemeenten de afgelopen jaren niet gelukt om zelf een effectieve aanpak te realiseren. Tegelijkertijd is schrappen van gemeentelijke plannen een ingrijpende kwestie die grote zorgvuldigheid vraagt. Dit werkbezoek onderstreept nog eens heel nadrukkelijk de noodzakelijke zorgvuldigheid die betracht moet worden bij de uiteindelijke te maken keuzes. De PvdA is zich daarvan bewust en zal de aanvullende informatie vanuit Veenendaal in zijn afwegingen stevig laten meewegen.