Door op 20 juni 2014

Teleurstellend resultaat overleg over Noordvleugelprovincie

Het kabinet Rutte ll heeft het voornemen om de drie provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland samen te voegen om daarmee een sterk en efficiënt middenbestuur in de Noordelijke Randstad te realiseren. Daarover zijn in de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd tussen de drie provincies en de minister. De gesprekken werden gevoerd aan de hand van zeven thema’s: kwaliteit openbaar bestuur, regionale economie, regionale bereikbaarheid, duurzaamheid, milieu, vitaal platteland en cultuur.

Belangrijk in deze discussie was de vraag of de minister in staat zou zijn om zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer een meerderheid achter zijn plannen te krijgen.

Daarover zijn de afgelopen dagen intensieve gesprekken gevoerd met D66 en GroenLinks en naar nu blijkt is het kabinet er uiteindelijk toch niet in is geslaagd de steun van die partijen te krijgen

 

De PvdA in de Staten van Utrecht is voorstander van de provinciefusie. In een reeks van rapporten en adviezen is in de afgelopen jaren aangetoond dat de huidige bestuurlijke inrichting in de Randstad inefficiënt is en nadelig uitpakt voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De besluitvorming is stroperig, omdat teveel bestuurders zich bemoeien met dingen waar ze eigenlijk niet over gaan.

 

De Statenfractie van de PvdA ervaart het feit dat het kabinet Rutte II er niet in is geslaagd om met D66 en GroenLinks tot een akkoord te komen als buitengewoon teleurstellend. De fractie hoopt dat dit uitstel geen afstel betekent en dat in het belang van de Utrechtse burgers deze discussie na vele tientallen jaren uiteindelijk toch tot een goede afronding kan worden gebracht.