Door Bea de Buisonjé op 11 februari 2016

TTIP vormt bedreiging voor het waterschap

Tijdens de AB-vergadering van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht op 11 februari heeft de PvdA-fractie samen met de fracties van De Groenen en Water Natuurlijk een motie ingediend over het handelsverdrag TTIP. Daarin spreken we onze zorg uit over de huidige vorm en opzet daarvan en in het bijzonder de ISDS-clausule daarin.

TTIP, zoals het er nu uitziet, vormt een bedreiging voor het eigen rechtsgebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en is schadelijk voor de eigen regels met betrekking tot sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en cultuur.

In de motie wordt het Dagelijks Bestuur gevraagd om onze zorgen actief uit te dragen in de richting van de Unie van Waterschappen, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Infrastructuur en Milieu, de Tweede Kamer, de Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en het Europese Parlement.

De motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Waar ben je naar op zoek?