Door op 3 juli 2013

Vergaderen op Huis Doorn

Naast de reguliere fractievergaderingen ter voorbereiding op de commissies en de maandelijkse Provinciale Statenvergadering komt de PvdA fractie ook regelmatig bij elkaar om meer op de inhoud in te gaan. Op deze verdiepende bijeenkomsten wordt gesproken over bijvoorbeeld onze focuspunten, politieke strategie of actuele thema’s die op dat moment de aandacht verdienen.

Vorige week kwam de fractie bij elkaar om onze woonbijeenkomst te evalueren en om te brainstormen over de mobiliteitsvisie. Dit gebeurde in de inspirerende omgeving op Huis Doorn, een landgoed met historische waarde door de laatste bewoner van het pand: keizer Wilhelm II.  Na WOI werd de de Duitse keizer verbannen uit zijn land en hij vroeg ballingschap aan in Nederland.  Na een jaar in de omgeving te hebben gewoond, kocht hij in 1920 Huis Doorn als keizerlijke residentie. Hij liet 59 wagons met spullen aanrijden uit al zijn keizerlijke paleizen in Duitsland. De inrichting van het huis in de huidige staat is vrijwel intact gebleven, tot aan zijn sloffen en badjas aan toe. Het is net alsof de keizer elk moment zelf weer binnen kan stappen.

Huis Doorn als museum werd vorig jaar in haar bestaan bedreigd toen de overheid de jaarlijkse vier ton aan subsidie halveerde. Door de gratie van vrijwilligers blijft het museum toch open en wordt per 1 september de focus verbreed naar de hele Eerste Wereldoorlog, waarmee de organisatie meer bezoekers hoopt te trekken. Directeur Herman Sietsma, voorheen provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Utrecht, bood de fractie na de rondleiding een vergaderplek aan in het poortgebouw.