Door op 5 februari 2014

Verslag Provinciale Staten 3 februari 2014

Op maandag 3 februari was er weer een Statenvergadering. Tijdens de Statenvergadering was er een In Memoriam ter ere van oud PvdA-gedeputeerde J.D. Hoepelman. De heer Hoepelman is kort geleden overleden en werd in de Staten herdacht in aanwezigheid van zijn nabestaanden.

Het eerste bespreekpunt van de Statenvergadering was de referendumverordening. Woordvoerder Kees de Kruijff gaf aan dat het van groot belang is voor burgers om inbreng te hebben op voor hen belangrijke beleidsbeslissingen. Dat gebeurt nu al via gesprekken met de fractie of fractieleden, hoorzittingen en zelfs via een peiling. Een referendum hoort hier ook bij maar wel met de kanttekening dat dit voorstel een stevige startdrempel heeft om een referendum te organiseren.

Om die balans wat meer in evenwicht te brengen heeft Kees de Kruijf namens de PvdA en samen met de SP een amendement ingediend die het mogelijk maakt om een referendum te houden bij een inleidend verzoek van ten minste 2.500 (ipv 4.500) kiesgerechtigden en 25000 (ipv 45.000) bij een definitief verzoek. Het amendement is aangenomen met als resultaat dat het voor de inwoners van de provincie Utrecht makkelijker is om een referendum te organiseren.

Verder werd er gesproken over de aanpak kantorenleegstand. Er moet iets gebeuren aan de kantorenleegstand in de regio. Daar is binnen de PvdA-fractie geen  twijfel over mogelijk. Het huidige aanbod kantorenmeters is groot en in de toekomst zal de vraag niet toenemen volgens de verwachtingen. Desondanks staan er nog vele locaties bestemd voor kantorenbouw. Woordvoerder Ali Essousi sprak namens de PvdA fractie steun uit voor het voorstel om 50% van de plancapaciteit te schrappen.

De PvdA is van mening dat we moeten doorpakken en inzetten op een gezonde kantorenmarkt waarin;

–          Kleine ondernemers zullen meer toegang zullen vinden tot de kantorenmarkt

–          Kleinschalig ondernemerschap meer kansen krijgen in woonwijken

–          Meer transformaties naar woningen.

De staten hebben unaniem ingestemd met het Statenvoorstel.

Tot slot waren er twee interpellatiedebatten. Eén met betrekking tot de windmolens in Houten en de overlast die bewoners ervaren. Gedeputeerde De Vries heeft aangegeven het gesprek aan te gaan met de bewoners van Houten. Het tweede interpellatiedebat ging over het staken van de samenwerking van Vitens met Mekorot en leek af te glijden naar een debat over het Nederlandse buitenlandbeleid. Woordvoerder Dursun Kilic heeft aangegeven dat de provincie als aandeelhouder geen rol heeft in de interne bedrijfsvoering van Vitens. Daarnaast hoort een buitenlands beleid debat thuis in de Tweede Kamer en niet in de Staten.