4 november 2013

Vruchtbare PvdA bijeenkomst over de moderne maakindustrie

‘We moeten weer eens wat gaan doen, onze handjes laten wapperen’

De PvdA Statenfractie organiseerde op 31 oktober 2013 een bijeenkomst over moderne maakindustrie. Tot 2020 gaat de provincie ruim 17 miljoen investeren in de regionale economie. Via de Economic Board moeten kansrijke initiatieven beter benut gaan worden. Wat gaat dit betekenen voor de Maakindustrie in onze regio? En vooral; gaan we de werkgelegenheid hiermee vergroten?

Avondvoorzitter Frénk van der Linden opende de avond met een vraagronde door het publiek over hun verbondenheid met het onderwerp. ‘We moeten weer eens wat gaan doen, onze handjes laten wapperen’ riep een van de bezoekers. Een andere bezoeker was op zoek naar de verbondenheid tussen het provinciale economische beleid en het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid.

Statenlid Ali Essousi gaf de aftrap met zijn motivatie om deze avond te organiseren. Als woordvoerder economie legt hij de nadruk op werkgelegenheid. De provincie creëert geen banen. Je moet dus kijken naar mogelijkheden binnen de bestuurlijke rol van de provincie om werkgelegenheid te stimuleren. Leveren wij in de provincie Utrecht voldoende inspanningen om deze industrie nieuw leven in te blazen? En heeft deze industrie überhaupt een plaats in de nieuwe regionale economie die wij voor ogen hebben. Dat was de kerngedachte die centraal stond.

Professor Erik Stam, hoogleraar aan de Utrecht University School, gaf zijn visie op de waarde van de moderne maakindustrie voor de regio Utrecht. Volgens Erik Stam gaat het niet om de maakindustrie als industrie maar om concepten die een verdienvermogen hebben voor de regio en daarmee ook een maatschappelijke rol vervullen (waardecreatie). Daarnaast is het maar de vraag of de maakindustrie als term nog actueel is. In ieder geval is de definitie anders dan 50 jaar geleden. Waar je vroeger sprak over tastbare producten die als massa geproduceerd werden heb je nu ook te maken met ontastbare producten (diensten) die veel meer maatwerk vragen. Verder is een belangrijk kenmerk van produceren een brede afzetmarkt. Dat wil ook zeggen dat je moet exporteren. ‘Kan dat met een sector als zorg?’

Na deze presentatie werden de panelleden gevraagd plaats te nemen aan de discussietafel. Arnoud Hoogsteen (FNV), Gedeputeerde van Lunteren (Provincie Utrecht) en Jorik Hamminga (Machinefabriek Hamminga) werden door Frénk van der Linden uitgedaagd. Waar zou de maakindustrie over moeten gaan? Arnoud Hoogsteen geeft aan dat je moet blijven investeren in onderwijs. Jorik Hamminga wijst op de inzet van goed gekwalificeerd personeel. Remco van Lunteren benadrukt het belang van slimme combinaties (cross-overs).

In de discussie die volgt gaat het vooral om de rol van de provincie en de mogelijke meerwaarde. Arnoud Hoogsteen vraagt zicht of de provincie wel wat te zeggen heeft nu het arbeidsmarktbeleid bij de gemeenten ligt? De gemeenten moeten meer regie gaan krijgen. Een aantal mensen uit het publiek vragen zich af of gemeenten elkaar niet gaan beconcurreren zonder regierol van de provincie. Daarnaast ligt het geld wel bij de provincie. Remco van Lunteren wijst op de multiplier effect van samenwerkingsverbanden tussen de overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. Een project als Growing Games levert de regio ruimt 30 miljoen euro op terwijl de provincie maar een kleine deel investeert.

Op de negatieve beeldvorming rondom de (ouderwetse) maakindustrie zegt Jorik Hamminga dat de maakindustrie juist een voorloper is op maatschappelijke uitdagingen. Dáár worden de oplossingen aangedragen voor nieuwe problemen. Daarna ging het over de invloed van de nieuwe technologie op de maakindustrie. Op de vraag welke invloed bijvoorbeeld de 3D-printers zullen hebben op zijn bedrijfsvoering. Jorik reageert door te zeggen dat deze printers ook aangestuurd moeten worden. Zonder menselijke input is er namelijk geen machinaal output. Dit zal wel veel meer om hoogopgeleide banen gaan.

Samengevat was het een vruchtbare bijeenkomst. De maakindustrie is een lastig te agenderen onderwerp. Het gevoel dat we er iets mee moeten leeft breed. Het daadwerkelijk oppakken van het onderwerp laat nog ten wensen over. Voor de PvdA-statenfractie is dit slechts een aftrap. Dit proeft naar meer. Alle input zal worden gebruikt om vanuit onze Statenfractie te strijden voor meer aandacht voor de maakindustrie. De maakindustrie is namelijk een motor voor de werkgelegenheid!