17 maart 2019

Windmolens nodig om klimaatdoelen te halen

“Om de provincie Utrecht energieneutraal te laten worden, moet er een fors aantal windmolens geplaatst worden. Dat is beter dan overal zonnevelden neer te zetten. Eén moderne windmolen brengt de energie op van 35.000 zonnepanelen. Een paneel heeft een oppervlakte van 1,65 m2 en een zonneveld van 35.000 panelen beslaat dus ruim 5 hectares!” Dat is een van de belangrijkste conclusies van de drukbezochte energie-discussieavond in Benschop op 14 maart.

Diederik Samsom, de voorzitter van de Energietafel Bebouwde Omgeving Ruimte, moest het op het laatste moment laten afweten, omdat hij bij het onverwacht ingelaste Kamerdebat over het Klimaatbeleid aanwezig moest zijn. De Utrechtse PvdA-lijsttrekkers voor de Provincie en het Waterschap HDSR, respectievelijk Rob van Muilekom en Constantijn Jansen op de Haar en CDA wethouder van Lopik Gerrit Spelt brachten onder leiding van Rik Dekker de opdracht voor de energietransitie in Utrecht echter prima in beeld.

Huiseigenaren, agrariërs , bedrijven en woningbouwcorporaties wacht een flinke opdracht om energie op te wekken, maar vooral om energie te besparen. Dat vraagt investeringen, maar die kunnen ook financieel voordeel opleveren. Zonnepanelen op grote moderne koeienstallen zijn bijvoorbeeld al heel snel rendabel en leveren daarom voor agrariërs een interessante businesscase op.

Mevrouw Laetitia Ouillet van de Technische Universiteit Eindhoven wees er in de discussie op dat energiebesparing en energieopwekking via zonnepanelen, windmolens, thermische energie uit afvalwater (TEA) en oppervlaktewater (TEO) voor de komende 30 jaar hard nodig zijn voor de energietransitie. Tenminste als we af willen van fossiele brandstoffen, zoals die te vinden zijn in het olie- en gasveld onder de woonwijk Molenvliet te Woerden.

De nieuwe high tech-oplossingen , zoals waterstoftechnologie, thoriumreactors en kernfusie, zijn nog volop in ontwikkeling. Die kunnen dus eenvoudigweg nog niet worden ingezet. De verwachting is dat in de komende 30 jaar grote slagen gemaakt kunnen worden, net als in het stoomtijdperk van de 19e eeuw.

De aanwezige stichtingen Duurzaam Lopikerwaard en Duurzaam Montfoort wezen er op dat door de introductie van de stoommachine in de 19e eeuw de 1100 industriemolens van de Zaanstreek vrijwel overbodig werden. Hun boodschap was, dat de nieuwe windmolens daarom van tijdelijke aard zullen zijn. Op termijn zullen deze kunnen worden vervangen door hightech voorzieningen die nu in ontwikkeling zijn.