Zorgt de Vuelta volgend jaar voor wat verfrissing?

15 februari 2021

Het moge bekend zijn dat wij als PvdA vanaf het begin hebben aangegeven dat 2 miljoen euro veel geld is voor de komst van de ronde van Spanje naar onze provincie. Zeker ook, omdat eerder de Giro d’Italia (2010) en de Tour de France (2015) de provincie Utrecht ‘slechts’ enkele tonnen hebben gekost. Deze wielerronden hebben ook nog eens internationaal meer allure.
Echter de meerderheid van de Staten heeft destijds in 2018 wel ingestemd met het budget voor de Vuelta-start.

Nu door de Coronapandemie de Vuelta-start in 2020 niet door kon gaan, werd ons gevraagd deze uit te stellen naar 2022. Inmiddels blijkt wel dat de helft van het beschikbare budget al is uitgegeven aan de voorbereidingen, dus is daarvoor extra geld nodig.
Het is dan kiezen tussen twee kwaden: nu de stekker eruit trekken en miljoenen weggooien óf een schepje er bovenop doen om te zorgen dat alles in 2022 kan doorgaan zoals het was gepland voor 2020.
Ook kijken we naar alle organisaties, instellingen en ondernemers die positief staan tegenover de komst van de Vuelta en hopen dat het een verfrissend windje zal zijn. Die boost heeft onze economie ook hard nodig na de Coronapandemie.

Het activatieprogramma van 100 dagen vinden wij een belangrijke pijler onder en voorwaarde voor de Vuelta-start, dat moet wat de PvdA betreft niet geschrapt worden. Onze fractie hecht eraan dat er wordt ingezet op breedtesport en zijn wij blij dat scholen in het primair en middelbaar onderwijs daarbij betrokken worden. Ook hebben wij de toezegging gekregen dat er aandacht zal zijn voor kansarme kinderen en gezinnen, die normaal op grote afstand blijven bij dit soort evenementen.

De PvdA vindt het vooral belangrijk dat er stageplaatsen en arbeidsplaatsen gecreëerd worden met de komst van dit evenement naar onze provincie. Als we kijken naar de sectoren als cultuur, horeca, toerisme, sport en evenementen, betekent dit dat daardoor honderden stage- en arbeidsplaatsen gecreëerd zullen worden.

Ook hecht de PvdA hecht eraan om als betrouwbaar bestuur te handelen en geloofwaardig te zijn naar alle betrokkenen. Daarom respecteren wij de eerder genomen besluiten. Het zou ook een slechte beurt zijn richting de andere overheden als de Provincie Utrecht nu besluit om niet mee te doen.

Kijkend naar het bovenstaande hebben wij besloten in te stemmen met het voorstel van het college, om de Vuelta een kans te geven in 2022 en daarvoor extra budget beschikbaar te stellen.
Zaken zoals het activatieprogramma én de vele stage- en arbeidsplaatsen zijn voor de PvdA-fractie van grote waarde en hebben de doorslag gegeven voor ons aangepaste stemgedrag op woensdag 27 januari 2021. Hopelijk zal deze wielerronde voor verfrissing zorgen in onze provincie en een positieve bijdrage leveren waar iedereen blij van wordt.