Toekomst voor onze boeren

Om de natuur te beschermen moeten boeren anders gaan werken. We helpen de boeren in de omschakeling naar biologische of kringloop landbouw.

We willen dat de provincie een lange-termijnvisie (voor 20 jaar) voor de landbouw maakt, waarin de doelen voor stikstof, klimaat en water zijn verwerkt en die boeren duidelijkheid biedt.

We ondersteunen boeren die hun brood willen gaan verdienen op een manier die beter is voor natuur en milieu. Daarbij willen we de natuurlijke leefomgeving van bedreigde weidevogels herstellen. Daarvoor zal het grondwaterpeil in de veenweidegebieden sneller omhoog moeten. We gaan uit van het beginsel “functie volgt peil”, waarbij we de invloed op het milieu goed in de gaten houden.

Klik hier voor onze ideeën voor de provincie Utrecht >>

Waar ben je naar op zoek?