Stikstof ruimte voor wonen, natuur en PAS-melders

9 maart 2023

De PvdA heeft samen met GroenLinks een aantal moties ingediend om te voorkomen dat boerenbedrijven die het al heel goed doen moeten worden beëindigd. De stikstof ruimte die opgekocht is in de provincie Utrecht moet naar woningbouw, natuurherstel en de PAS-melders. De moties zijn op 7 maart aangenomen! Dit is heel goed nieuws voor de Provincie Utrecht. 

Voor de PvdA is het onbespreekbaar dat er stikstofruimte gaat naar Schiphol of snelwegen, terwijl er nog honderden PAS-melders in onzekerheid zitten en terwijl onze natuur lijdt. Wij steunen boeren die al bezig zijn met extensiveren en koplopers zijn. Wij willen boerenbedrijven met een haalbaar verdienmodel dat niet ten koste gaat van onze natuur. Waar boeren geld kunnen verdienen aan beheer en onderhoud van de natuur.

In Utrecht doen wij dat door goed samen te werken met GroenLinks en met onze landelijke fracties die onzin-beleid uit Den Haag stoppen en het eerlijke verhaal vertellen. Stem 15 maart PvdA!

Waar ben je naar op zoek?