Verkiezingsprogramma PS 2023

Door Hans Adriani op 10 december 2022

Onze ambities voor de provincie Utrecht

 • Betaalbare woningen
  Er moeten snel en veel extra woningen worden gebouwd. De PvdA wil dat van alle nieuwe woningen 40% sociale huur is en 40% betaalbare koop en middendure huur.
 • Meer ruimte voor de natuur
  Groen groeit mee: we leggen 3.000 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden aan.
 • Woningisolatie
  We stellen geld beschikbaar aan gemeenten om eigenaren van slecht geïsoleerde woningen te helpen met subsidies en leningen om hun huis te isoleren.
 • Toekomst voor onze boeren
  Om de natuur te beschermen moeten boeren anders gaan werken. We helpen de boeren in de omschakeling naar biologische of kringloop landbouw.
 • Meeprofiteren van energieopwekking
  De PvdA wil dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van een zonneveld of windpark, zodat zij meeprofiteren van de opbrengsten.
 • Leefbare wijken en vitale dorpen
  Nieuwbouw is nodig om dorpen vitaal te houden. In alle wijken willen we veel groen en er moeten scholen en winkels in de buurt zijn.
 • Minimumloon € 14,00
  Steeds meer werkenden leven in armoede. Daarom willen we een minimumloon van €14,00 bij de provincie, maar ook bij bedrijven waar de provincie mee samenwerkt.
 • Basisbanen
  Een betaalde baan is nog lang niet voor iedereen bereikbaar. De PvdA wil samen met gemeenten 200 basisbanen beschikbaar maken.
 • Ruim baan voor de fiets
  We zorgen voor een sluitend netwerk van comfortabele fietsroutes.
 • Gratis openbaar vervoer
  Openbaar vervoer moet overal en voor iedereen beschikbaar zijn. Daarom investeren we in betere busverbindingen in de dorpen en maken we de bus en de tram voor minima gratis.

Klik hier voor al onze ideeën voor de provincie Utrecht >>

 

 

Hans Adriani

Hans Adriani

Hans is een ervaren leider en betrokken bestuurder met een scherp politiek gevoel. Hij heeft een ruimte politieke ervaring onder andere als fractielid en wethouder in Nieuwegein. Bij complexe vraagstukken stuurt Hans op oplossingen die haalbaar zijn en op draagvlak kunnen rekenen. Illustratief is dat hij in zijn tijd als wethouder van Nieuwegein koploper was

Meer over Hans Adriani