14 december 2015

Belastingvrijstelling arme zelfstandigen sneuvelt

Bij de begrotingsbehandeling 2016 van Waterschap Vallei&Veluwe, vorige week, haalde een amendement om de kwijtscheldingsregeling ook uit te breiden naar ZZP-ers en kleine zelfstandigen het niet. Met name de PvdA in het algemeen-bestuur, pleit al een jaar voor zo’n regeling die al geldt voor minima-huishoudens. Zeker van VVD, SGP, Bedrijven en Boeren hoeven deze ondernemers niets te verwachten. Zelfs de GrL/D’66 (WaterNatuurlijk)-fractie en het CDA stemden tegen.

Net als gemeenten rioolrecht en OZB heffen voor gedeeltelijke financiering van hun taken, heft het Waterschap Vallei&Veluwe (ca. 1 miljoen inwoners) verschillende belastingen. Onder meer voor veilige dijken, waterpeilbeheer, schoon oppervlakte water en natuur, waterzuivering etc. De Rijks-belastingregels bepalen dat zowel gemeenten als waterschappen mensen rondom het bijstandsminimum die belastingen elk jaar kunnen kwijtschelden. Juist vanwege hun lage inkomen. Mensen met een (wat) hoger inkomen betalen daardoor vaak iets meer. Praktisch alle gemeenten en waterschappen in NL hanteren zo’n minimabeleid.

Rechtsvoorganger van Vallei&Veluwe, het oude Waterschap Veluwe, was overigens een aantal jaar geleden het laatste Waterschap dat hiertoe overging. Ook toen was de PvdA-fractie de initiatiefnemer van die verandering. GrL/D66 en CDA schaarden zich toen nog nadrukkelijk aan “progressieve zijde”. Overigens niet, nadat tal van gemeenteraden zich in de richting van het Waterschap uitgelaten hadden ook hun verantwoordelijkheid voor minima te nemen. Een begrijpelijke reactie. Gemeenten zijn het beu alléén het afvoerputje te wezen rondom minimabeleid.

De Nationale ombudsman heeft, al weer even terug, beslist dat het onredelijk is dat ZZP-ers en kleine zelfstandigen met een heel laag inkomen anders behandeld worden dan particuliere minima-huishoudens. Ook dat is een redelijk standpunt. Het is raar dat bijvoorbeeld kleinere agrariërs, winkeliers en anderen, die onder of rondom de streep, persoonlijk minder dan de bijstand overhouden, anders behandeld worden dan particulieren. Veel gemeenten en waterschappen behandelen hen daarom gelijk en verstrekken kwijtschelding. Die beweging had de PvdA, na een jaar eraan trekken, ook graag bij Vallei en Veluwe gezien. Het inmiddels gefuseerde Waterschap Vallei en Veluwe geeft aan kwijtschelding van zo’n 8.500 huishoudens ca. € 2.4 miljoen uit. Na heel veel vragen stellen, kwam de PvdA-fractie erachter dat voor zo’n 1.000 kleine zelfstandigen, met € 230.000, ook voor hen de kwijtschelding was te regelen en diende daarvoor een amendement in. Voor alle belastingbetalers zou dat neerkomen op een belastingverhoging van 60 cent. Alleen CU, 50+, Natuurorganisaties en Leefbaar-partij Lokaal-Water steunden dat amendement. Het wordt inmiddels curieus dat uitgerekend deze partijen moeten opkomen voor de armere kleine zelfstandigen.

M.n. GrL/D66 en het CDA namen genoegen met een “toezegging” van VVD-Heemraad Victor Doorn om in februari “het gehele minimabeleid nog eens te bespreken”. En daarmee laten zij zich in de hoek trekken van die partijen en belangenorganisatie die binnen dit waterschap het liefst de hele kwijtschelding afschaffen. Gemeenten mogen het dan verder oplossen.